You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Informacje dla pacjenta

W zależności od czynników ryzyka, charakteru operacji lub choroby oraz zdolności poruszania się, można korzystać z jednej lub z kilku metod profilaktyki:

  • Specjalne skarpety / pończochy (pończochy przeciwzakrzepowe) to elastyczne pończochy medyczne, które mogą zakrywać łydki lub łydki i uda, i są zwykle przepisywane w celu poprawy krążenia krwi w kończynach dolnych. Muszą być stosowane odpowiednio, aby uniknąć dalszych zagrożeń zakrzepowych. 
  • Urządzenia IPC do przerywanej kompresji pneumatycznej naśladują korzystne działanie ,,pompy mięśniowej nóg'' podczas chodzenia, pomagając aktywnie przecisnąć krew z nóg do serca. Mankiet zakłada się na każdą nogę lub stopę oraz podłącza do odpowiedniego urządzenia, które pompując powietrze do mankietu, masuje nogi pacjenta. Tego urządzenia używa się zwykle do czasu, aż pacjent nie stanie się bardziej mobilny.
  • W celu zmniejszenia krzepliwości (wykrzepiania) krwi można także przepisać lek w formie tabletek lub zastrzyków. Leki te nazywane są antykoagulantami i, jak w przypadku wielu innych leków, mogą spowodować wystąpienie niepożądanych skutków ubocznych. Aby uzyskać informację na ten temat, warto zapytać pielęgniarkę lub lekarza. Najczęstszymi rodzajami antykoagulantów są:
  • Heparyna, która jest podawana w formie niewielkiego zastrzyku tuż pod skórę. 
  • Mała dawka aspiryny, która zmniejsza lepkość krwi i zapobiega jej krzepnięciu pod warunkiem regularnego jej przyjmowania.

W razie wątpliwości dotyczących ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył głębokich podczas pobytu w szpitalu, należy się skontaktować z lekarzem.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, w tym informację o przyczynach i czynnikach ryzyka sprzyjających zakrzepicy żył głębokich, pobierz ulotkę Arjo z informacjami dla pacjenta.