You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Edukacja

Przerywana kompresja pneumatyczna jest bezpieczną i skuteczną metodą zapobiegania żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej.

Można ją stosować samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami profilaktyki. Dodatkowo dla 19% pacjentów z wysokim ryzykiem krwawienia, dla których leczenie antykoagulacyjne może nie być wskazane (1), metoda przerywanej kompresji pneumatycznej jest idealnym rozwiązaniem.

Przerywaną kompresję pneumatyczną stosuje się poprzez mankiety zakrywające łydkę, łydkę i udo lub stopę. Mankiety są przeznaczone dla jednego pacjenta, a ich działanie polega na tym, że są co jakiś czas napełniane powietrzem przez pompę i wywierają lekki ucisk na kończynę.

W przeciwieństwie do metod farmakologicznych przerywana kompresja pneumatyczna eliminuje dwa czynniki ryzyka związane z powstawaniem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej: zastój żylny i nadkrzepliwość.

 Metoda przerywanej kompresji pneumatycznej nie tylko poprawia krążenie krwi w kończynach, ale ma również wymierne działanie przeciwzakrzepowe i fibrynolityczne (2). Te reakcje fizyczne i biochemiczne są podobne do tych fizjologicznych, obserwowanych podczas uciskania naczyń w mięśniach łydki i stopach np. podczas chodzenia: jest to szczególnie pomocne w leczeniu pacjentów, u których wczesna mobilizacja nie jest możliwa.

Sposób działania i dowody na jego poparcie zostały szczegółowo omówione w dokumencie Zakrzepica żył głębokich — wyniki badan klinicznych Arjo.

Źródła

1 Cohen, A.T., V.F. Tapson, J.-F. Bergman i in. Venous thromboembolism and prophylaxis in the acute hospital setting (ENDORSE study): a multinational cross-sectional study. Lancet. 2008; 371: 387-394.

2 Chen, A., S. Frangos, S. Kilaru i in. Intermittent pneumatic compression devices — physiological mechanisms of action. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2001; 21: 383-392.