You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Podsumowanie badań klinicznych

Chociaż metoda przerywanej kompresji pneumatycznej może być stosowana w wielu różnych specjalizacjach medycznych, są pewne wskazania, w których jest szczególnie użyteczna.

Poniższe streszczenia przedstawiają dowody na to, że przerywana kompresja pneumatyczna jest skuteczną metodą zapobiegania zakrzepicy żył głębokich.

Kliknij łącza, aby pobrać podsumowania badań klinicznych.

Znaczenie profilaktyki zakrzepicy żył głębokich: