You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Zrozumienie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Częste powikłania przedłużającego się unieruchomienia

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może dotknąć każdego niezależnie od wieku, płci i pochodzenia etnicznego. Często jest ona wynikiem przedłużającego się okresu unieruchomienia pacjenta i może pojawić się bez ostrzeżenia, stanowiąc poważne zagrożenie dla życia.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Wyzwanie dla wszystkich typów opieki na całym świecie

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa stanowi poważne i powszechne wyzwanie dla lekarzy:

  • Każdego roku na całym świecie odnotowuje się 10 milionów przypadków zachorowań na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową1, a zgony związane z tą chorobą są problemem często nieudokumentowanym, ale możliwym do uniknięcia.
  • Choroba ta jest ona odpowiedzialna za więcej zgonów w Europie niż rak piersi, rak prostaty, AIDS i wypadki drogowe razem wzięte2.
  • Około 30% pacjentów umiera w ciągu 30 dni od wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej, podczas gdy w 25% niespodziewanych zgonów diagnoza wykazuje zatorowość płucną3.
  • U około 1/3 pacjentów z chorobą zakrzepowo-zatorową powstaje zespół zakrzepicowy objawiający się obrzękiem i bólem3, a w wielu przypadkach (25%)4 wynikające z tego przewlekłe owrzodzenie skutkuje znacznymi kosztami leczenia5.
  • W USA koszt leczenia długoterminowych powikłań choroby zakrzepowo-zatorowej przekracza 19,1 miliarda rocznie6.
products1.jpg

Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Zapewnij pacjentom bezpieczną i skuteczną profilaktykę choroby zakrzepowo-zatorowej. Oferujemy szeroką gamę pomp i mankietów do zapobiegania tej chorobie, które zapewniają bezpieczną i niezawodną profilaktykę dla najbardziej narażonych pacjentów.

Więcej informacji o naszych produktach

Źródła:

1. Jha, A.K., I. Larizgoitia, C. Audera-Lopez, N. Prasopa-Plaisier, H. Waters, D.W. Bates. The global burden of unsafe medical care: analytic modeling of observational studies. BMJ Qual Saf 2013; 22;809-15. Dostęp: http://qualitysafety.bmj.com/content/22/10/809.

2. Cohen, A.T., A. Agnelli, F.A. Anderson i in. Venous thromboembolism (VTE) in Europe: The number of VTE events and associated morbidity and mortality. Thromb Haemost. 2007; 98: 756–764.

3. Beckman, M.G., W.C. Hooper, S.E. Critchley i in. Venous thromboembolism: a public health concern. Am J Prev Med. 2010; 38(4): S495-501 

4. Nelzen, O., D. Bergqvist, A. Lindhagen. Leg ulcer etiology — a cross sectional population study. J Vasc Surg. 1991; 14: 557-64 w: Nicolaides, A., J. Fareed, A. Kakkar i in. Prevention and treatment of venous thromboembolism — International Consensus Statement. International Angiology. 2013; 32(2): 111-260

5. Ruppert, A., T. Steinle, M. Lees. Economic burden of venous thromboembolism: a systematic review. J Med Econ. 2011; 14(1): 65-74

6. Mahan, C.E., M.E. Borrego, A.L. Woershing i in. Venous thromboembolism: Annualised United States model for total, hospital acquired and preventable costs utilising long-term attack rates. Thromb Haemost. 2012; 108(2): 291-302.