You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Wytyczne kliniczne

Jakie znaczenie ma zachowanie zdrowej skóry u pacjentów szczególnie narażonych na ryzyko powstania odleżyn lub zmian spowodowanych podwyższoną wilgotnością.

Utrzymanie zdrowej skóry

Skóra jest największym organem ciała i stanowi skuteczną barierę pomiędzy tkankami wewnętrznymi a środowiskiem zewnętrznym (Flour, 2009).

Chroni organizm przed wpływem temperatury oraz zagrożeniami chemicznymi, fizycznymi i mechanicznymi, a także zapobiega przedostawaniu się do organizmu szkodliwych substancji, czy mikroorganizmów.

Działa również jako bariera wodoodporna, dzięki której potrzebne składniki odżywcze nie są wypłukiwane z organizmu (DermNet NZ, 2012).
Struktura skóry zmienia się w zależności od anatomicznego obszaru ciała, a także z wiekiem na skutek powtarzających się urazów/naprężeń oraz ciągłej ekspozycji na promieniowanie UV. Utrzymanie zdrowej skóry ma kluczowe znaczenie w profilaktyce odleżyn.

Utrzymanie zdrowej skóry z jednej strony wymaga ochrony przed zewnętrznymi obciążeniami i siłami działającymi na skórę, a z drugiej zależy również od czynników wewnętrznych, takich jak ogólny stan zdrowia osoby i odporność skóry na uszkodzenia.

W przeszłości koncentrowano się na zapewnieniu pacjentom zagrożonym powstawaniem odleżyn optymalnych powierzchni do leżenia, które zmniejszały mechaniczne obciążenie skóry.

Obecnie powstała potrzeba uwzględnienia czynników, które wpływają na mikroklimat poprzez modyfikację środowiska na powierzchni skóry lub w jej pobliżu (Wounds International, 2010).

Czym jest mikroklimat?

W przypadku leczenia ran mikroklimat jest terminem stosowanym do opisania interakcji między skórą a powierzchnią, z którą jest ona w bliskim kontakcie. Pojęcie to odnosi się przede wszystkim do temperatury (skóry lub tkanek miękkich) i wilgotności (powierzchni skóry) (Clark i Black, 2011).

Zły mikroklimat, który powoduje, że skóra jest zbyt ciepła i zbyt wilgotna, zmniejsza sprężystość skóry i zwiększa jej podatność na uszkodzenia spowodowane uciskiem, siłami ścinającymi lub tarciem.

Zarządzanie mikroklimatem skóry* może obejmować kontrolę nad otoczeniem, np. utrzymywanie optymalnej temperatury w pomieszczeniu, unikanie stosowania materiałów syntetycznych w kontakcie ze skórą lub stosowanie specjalnego sprzętu do kontroli mikroklimatu.

Mogą to być urządzenia rozgrzewające stosowane w celu zapobiegania nadmiernemu wychłodzeniu tkanek u pacjentów długo przebywających na sali (NICE, 2008) lub specjalistyczne rozwiązania utrzymujące optymalną wilgotność i temperaturę skóry (np. Skin IQ™ MCM) (Clark and Black, 2011). Kontrola mikroklimatu jest bardzo ważna w profilaktyce i leczeniu odleżyn.