You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dot. praktyki

Lista pytań i odpowiedzi została opracowana w celu udzielenia odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które mogą się pojawić w praktyce klinicznej oraz na rynkach, na których brakuje dowodów klinicznych.

Ważne jest, aby podchodzić holistycznie (kompleksowo) do opieki nad pensjonariuszem/pacjentem i podejmować decyzje na podstawie wyników badań klinicznych.

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie tutaj, skontaktuj się z nami pod adresem Clinical@Arjo.com. Postaramy się udzielić odpowiedzi i opublikować ją na tej stronie, aby służyła również innym w przyszłości.

Odciążanie, redukcja nacisku i redystrybucja ciśnienia

P. Jaka jest różnica pomiędzy odciążeniem, redukcją nacisku a redystrybucją ciśnienia?
O. Odciążenie polega na okresowym usuwaniu ciśnienia wywieranego na daną okolicę ciała, aby umożliwić reperfuzję (przywrócenie krążenia krwi) w obrębie naczyń włosowatych i zapobiec rozwojowi odleżyn. Odciążenie pozwala na przywrócenie normalnego krążenia krwi w obrębie tkanek danej okolicy, pozbawionej go przez wcześniejszy ucisk. Zmiana pozycji jest naturalnym sposobem odciążenia. Aktywne powierzchnie terapeutyczne prowokują perfuzję tkanek (krążenie krwi) poprzez naprzemienne nadmuchiwanie i opróżnianie komór powietrza w cyklu co 10 minut, dzięki czemu nacisk na każdą część ciała, która ma kontakt z powierzchnią, zmienia się regularnie. Redukcję nacisku uzyskuje się poprzez zmniejszenie nacisku w miejscu styku skóry i materaca. Odbywa się to poprzez zwiększenie powierzchni, na której leży pacjent, i dopasowanie materaca do kształtu jego ciała. Nadal trzeba zmieniać położenie pensjonariusza/pacjenta na powierzchni terapeutycznej, ponieważ nawet słaby ucisk może zatkać naczynia włosowate tkanek, szczególnie u osób z grupy wysokiego ryzyka. Dowody potwierdzające skuteczność zarówno odciążenia, jak i redukcji nacisku, można znaleźć w broszurach „Dowody kliniczne — optymalizacja i pomiar wyników klinicznych” (Lit 444/04) oraz „Zasady redystrybucji ciśnienia” (Lit 932/01). Jak opisano powyżej, redystrybucja ciśnienia jest ogólnym terminem określającym obie metody profilaktyki i leczenia odleżyn. Chociaż pojęcia te są do siebie zbliżone, w niektórych krajach ich rozróżnienie może być istotne, np. w USA, gdzie wiążą się one z różnymi kodami refundacji.