You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Wytyczne dla opiekunów

Literatura dotycząca odleżyn NPUAP i EPUAP

Profilaktyka i leczenie odleżyn: zasady praktyki klinicznej w zakresie profilaktyki i leczenia odleżyn

Zasady praktyki klinicznej stanowią zwięzłe streszczenie wyników dotychczasowych badań nad odleżynami. Jest to niezastąpione źródło wiedzy dla lekarzy zainteresowanych wdrożeniem, popartych dowodami naukowymi, zasad praktyki klinicznej. Ponadto stanowi ono również bazę aktualnych informacji dla nauczycieli akademickich, polityków kształtujących przyszłość służby zdrowia oraz badaczy pracujących nad kolejnymi odkryciami.

http://www.epuap.org/guidelines/quick-reference-guide-2014-edition-translations/

Odleżyny: występowanie i następstwa w przyszłości — monografia 

Publikacja zawiera informacje dotyczące częstotliwości występowania odleżyn w poszczególnych stanach klinicznych i populacjach pacjentów. Ponadto zawiera przegląd programów profilaktycznych oraz omawia problem odleżyn w Ameryce w ostatniej dekadzie.

http://www.npuap.org/online-store/product.php?productid=17589&cat=3&page=1