You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Informacje dla pacjenta

Witamy w Centrum Informacji dla Pacjentów, czyli na stronie, której celem jest zapewnienie pacjentom, ich rodzinom i opiekunom przydatnych informacji na temat odleżyn oraz rozwiązań stosowanych w ich profilaktyce.

Znajdują się tam również łącza do innych stron, które mogą dostarczyć dodatkowych informacji.

EPUAP — Europejski Panel Doradczy ds. Odleżyn http://www.epuap.org

NPUAP — Krajowy Panel Doradczy ds. Odleżyn http://www.npuap.org

Narodowy Instytut Standardów Klinicznych (Wielka Brytania) — http://www.nice.org.uk

EWMA — Europejskie Stowarzyszenie ds. Leczenia Ran http://www.ewma.org

Ministerstwo Zdrowia (Wielka Brytania) http://www.dh.gov.uk

Tissue Viability Nursing Associacion (Wielka Brytania)  http://www.tvs.org.uk

Inicjatywa Your Turn http://www.your-turn.org.uk