You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Zapobieganie powstawaniu odleżyn

Przeciwdziałanie powstawaniu odleżyn w intensywnej i długoterminowej opiece

Różne rodzaje opieki — to samo wyzwanie.

Odleżyny wciąż stanowią poważny problem we wszystkich rodzajach opieki. Wraz z wiekiem, pogarszającym się stanem zdrowia i zmniejszonym poziomem mobilności ryzyko wystąpienia odleżyn znacznie wzrasta.

Odleżyny wciąż stanowią poważny problem we wszystkich typach opieki. Ryzyko ich wystąpienia można znacznie zmniejszyć, promując wiedzę na ten temat wśród personelu, systematycznie oceniając stan kliniczny pacjenta oraz zapewniając mu odpowiednią powierzchnię terapeutyczną1 przez cały okres pobytu w placówce.

Jednym ze skutecznych sposobów zapobiegania odleżynom są metody wieloczynnikowej oceny, np. SSKIN. Jest to pięciostopniowy system profilaktyki odleżyn opracowany przez NHS (odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia w Wielkiej Brytanii). SSKIN obejmuje pięć najważniejszych czynności, jakie można wykonać w ramach profilaktyki odleżyn.

  • Powierzchnia
  • Kontrola skóry
  • Zmiana pozycji 
  • Nietrzymanie moczu i zawilgocenie
  • Odżywianie/nawadnianie 2

Oferujemy szereg rozwiązań, które mogą pomóc we wdrożeniu programu profilaktyki odleżyn w Twojej placówce. W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy się skontaktować z naszym lokalnym przedstawicielem. 

 

  1. Profilaktyka i leczenie odleżyn: Zasady praktyki klinicznej,   http://www.internationalguideline.com/

  2. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel i Pan Pacific Pressure Injury Alliance.  Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Clinical Practice Guideline.  Emily Haesler (ed.). Cambridge Media: Perth Australia; 2014