You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Krzesła prysznicowe

Przeprowadzono badanie mające na celu ustalenie, co ma największy wpływ na obciążenie statyczne personelu oraz na czas potrzebny do umycia pacjenta/pensjonariusza.

Ze wszystkich obciążeń statycznych kąpiele w wannie i pod prysznicem są jednym z najbardziej stresujących zadań dla personelu.

Znaczna redukcja wysiłku dzięki zastosowaniu krzesła prysznicowego z regulowaną wysokością

Badanie wykazało, że opiekunowie używający do kąpieli w wannie lub pod prysznicem krzesła higienicznego o stałej wysokości pracują 31% czasu z zachowaną prawidłową postawą ciała, podczas gdy w przypadku zastosowania krzesła prysznicowego z regulowaną wysokością jest to aż 59%.

Korzystanie z urządzeń o regulowanej wysokości jest preferowaną opcją ze względu na mniejsze obciążenie, ale co z czasem?

Przeprowadzono obserwacje 67 procesów mycia i okazało się, że najwięcej czasu zajmuje „mycie w łóżku”: aż 474 sekund.

Największy wpływ na długość trwania czynności miał opiekun. Drugim co do istotności czynnikiem był sprzęt, a ostatnim pacjent.

Knibbe i in., Reducing back injuries among nurses; results of a laboratory study. Professional Safety, listopad 1996.