You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Badania kliniczne i ekonomiczne

Ważnymi czynnikami podczas wykonywania czynności higienicznych są czasochłonność i obciążenie statyczne dla personelu, a także wygoda, bezpieczeństwo i zachowanie godności osobistej pacjenta/pensjonariusza.

Obciążenie statyczne i oszczędność czasu — ważne czynniki przy wykonywaniu czynności higienicznych

Chociaż istnieje silna korelacja pomiędzy podnoszeniem a przeciążeniem, literatura wskazuje, że nie należy lekceważyć również obciążeń statycznych. Dowody sugerują, że narażenie na obciążenie statyczne można zmniejszyć poprzez odpowiedni sprzęt i przeszkolenie personelu (Knibbe, 2012). Ocena programu redukcji obciążenia statycznego wykazała skrócenie czasu pracy w pozycji przeciążenia statycznego z 54% do 25% (Brinkhoff, 2003).

Przeprowadzono badanie porównujące wózek prysznicowy Carevo z tradycyjnym wózkiem prysznicowym Hi-Lo. Wykazało ono zmniejszenie obciążenia statycznego przy zastosowaniu wózka Carevo o 13,4% w porównaniu z tradycyjnymi wózkami prysznicowymi (Knibbe, 2012).

Badanie obciążenia personelu i sprawności mycia pensjonariuszy/pacjentów pod prysznicem wskazuje na wydłużenie czasu spędzanego w bezpiecznej pozycji podczas korzystania z wózka natryskowego o 19% w porównaniu do mycia rezydenta/pacjenta w wózku Hi-Lo (Knibbe, 1996).

Upadki rezydentów/pacjentów łazience Inną ważną kwestią w bezpiecznym przenoszeniu i przewożeniu pensjonariuszy/pacjentów są rzadsze upadki pacjentów. W wielu badaniach wykazano, że łazienka i wilgotna podłoga w łazience są ważnymi czynnikami ryzyka sprzyjającymi upadkom pacjentów (Vu 2005; Cameron, 2010). Według danych Centre for Disease Control and Prevention, około 235 000 dorosłych osób rocznie odwiedza pogotowie ratunkowe z powodu urazów doznanych w łazience. Ponad 30% urazów ma miejsce podczas mycia w wannie, pod prysznicem lub podczas wychodzenia z wanny lub prysznica (CDC, 2011).

Dodatkowe referencje znajdują się w części Bibliografia.