You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Emma

Pensjonariusz/pacjent nie jest w stanie wykonywać codziennych czynności bez pomocy ani aktywnie przy nich współpracować.


Udzielanie pomocy bez zastosowania specjalnych środków ostrożności może stanowić dla opiekuna ryzyko fizycznego przeciążenia. W celu zminimalizowania tego ryzyka należy używać specjalistycznego sprzętu. Ten pensjonariusz/pacjent nie jest w stanie aktywnie współpracować przy wykonywaniu ruchów.

W przypadku Emmy stymulowanie ruchu i powrót do lub utrzymanie aktywności nie są uznawane za istotne. W niektórych przypadkach, takich jak pensjonariusze/pacjenci w końcowych stadiach choroby nowotworowej lub choroby Alzheimera, aktywność może być niepożądana i powinno jej się unikać. Do tej grupy można również zaliczyć pensjonariusza/pacjenta, który specjalnie oszczędza energię dla odwiedzających go gości i woli pozostać bierny w procesie opieki.

Promowanie i stymulowanie mobilności oraz aktywizacja pensjonariusza/pacjenta nie są już głównymi celami w planie opieki zdrowotnej. Priorytetem są zapewnienie optymalnej opieki i/lub zapobieganie powikłaniom wynikającym z braku mobilności, np. odpowiednia pielęgnacja skóry. Do przenoszenia Emma wymaga zastosowania urządzeń, takich jak podnośnik z nosidłem lub maty ślizgowe w obrębie łóżka.

Celem jest uniknięcie komplikacji spowodowanych długotrwałym przebywaniem w łóżku i zapewnienie jej maksymalnego komfortu.

Charakterystyka:

  • Przykuta do łóżka, może siedzieć tylko w specjalnym fotelu.
  • Całkowicie uzależniona od opiekuna.
  • Wysokie ryzyko przeciążenia dynamicznego i statycznego opiekuna, jeśli nie korzysta z odpowiedniego sprzętu.
  • Stymulowanie sprawności ruchowej nie jest celem nadrzędnym.