You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Emma

Pensjonariusz/pacjent nie jest w stanie wykonywać codziennych czynności bez pomocy ani aktywnie przy nich współpracować.

arjo-insights-mobility-gallery-emma

Udzielanie pomocy bez zastosowania specjalnych środków ostrożności może stanowić dla opiekuna ryzyko fizycznego przeciążenia. W celu wyeliminowania tego ryzyka należy używać urządzeń. Ten rezydent/pacjent nie jest w stanie aktywnie współpracować przy wykonywaniu ruchów.

W przypadku Emmy stymulowanie ruchu i powrót do aktywności nie jest uznawane za istotne. W niektórych przypadkach, takich jak pensjonariusze/pacjenci w końcowych stadiach choroby nowotworowej lub choroby Alzheimera, aktywność może być niepożądana i powinno jej się unikać. Do tej grupy można również zaliczyć pensjonariusza/pacjenta, który specjalnie oszczędza energię dla odwiedzających go gości i woli pozostać bierny w procesie opieki.

Promowanie i stymulowanie mobilności oraz aktywizacja pensjonariusza/pacjenta nie są już celami w planie opieki zdrowotnej. Priorytetem powinno być zapewnienie optymalnej opieki i (lub) zapobieganie powikłaniom wynikającym z braku mobilności, np. odpowiednia pielęgnacja skóry. Do przenoszenia Emma wymaga zastosowania urządzeń, takich jak podnośnik z nosidłem.

Celem jest uniknięcie komplikacji spowodowanych długotrwałym przebywaniem w łóżku i zapewnienie jej maksymalnego komfortu.

Charakterystyka:

  • Może być całkowicie przykuta do łóżka, może siedzieć tylko na specjalnym fotelu
  • Całkowicie uzależniona od opiekuna
  • Wysokie ryzyko dynamicznego i statycznego przeciążenia personelu w przypadku niestosowania odpowiednich urządzeń pomocniczych
  • Stymulowanie sprawności ruchowej nie jest celem nadrzędnym