You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Doris

Pensjonariusz/pacjent nie jest w stanie wykonywać codziennych czynności bez pomocy ani aktywnie przy nich współpracować w sposób istotny lub niezawodny.

arjo-insights-mobility-gallery-doris

Udzielanie pomocy bez zastosowania specjalnych środków ostrożności może stanowić dla opiekuna ryzyko fizycznego przeciążenia. W celu wyeliminowania tego ryzyka należy używać urządzeń. Ten pensjonariusz/pacjent nie jest w stanie aktywnie współpracować przy wykonywaniu ruchów.

Jednak w miarę możliwości należy tych pensjonariuszy/pacjentów aktywizować. Pomoc przewidziana dla Doris może obejmować przenoszenie przy użyciu podnośnika z nosidłem. Dodatkowym aspektem, o którym należy pamiętać, jest profilaktyka, w przypadku problemów związanych z unieruchomieniem, np. zapewnienie dobrej pielęgnacji skóry.

Ważne jest spowolnienie pogarszania się jej mobilności.

Charakterystyka:

  • Nie może stanąć ani utrzymać własnego ciężaru. Potrafi siedzieć z dobrym wsparciem.
  • W większości sytuacji polega na opiekunie
  • Wysokie ryzyko dynamicznego i statycznego przeciążenia personelu w przypadku niestosowania odpowiednich urządzeń pomocniczych
  • Stymulowanie sprawności ruchowej jest bardzo ważne