You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Doris

Pensjonariusz/pacjent nie jest w stanie wykonywać codziennych czynności bez pomocy ani aktywnie przy nich współpracować.

Udzielanie pomocy bez zastosowania specjalnych środków ostrożności może stanowić dla opiekuna ryzyko fizycznego przeciążenia. W celu zminimalizowania tego ryzyka należy używać specjalistycznego sprzętu. Ten pensjonariusz/pacjent nie jest w stanie aktywnie współpracować przy wykonywaniu ruchów.

Jednak w miarę możliwości należy tych pensjonariuszy/pacjentów aktywizować. Pomoc przewidziana dla Doris może obejmować przenoszenie przy użyciu podnośnika z nosidłem. Bardzo ważne jest zapobieganie wtórnym problemom związanym z unieruchomieniem, np. zapewnienie dobrej pielęgnacji skóry.

Ważne jest spowolnienie pogarszania się jej mobilności i samopoczucia.

Charakterystyka:

  • Nie może stanąć ani utrzymać własnego ciężaru na własnych stopach. Jest w stanie siedzieć z odpowiednim wsparciem.
  • W większości sytuacji jest uzależniony od opiekuna.
  • Wysokie ryzyko przeciążenia dynamicznego i statycznego opiekuna, jeśli nie korzysta z odpowiedniego sprzętu.
  • Stymulowanie sprawności ruchowej jest bardzo ważne.