Doris

Pensjonariusz/pacjent nie jest w stanie wykonywać codziennych czynności bez pomocy ani aktywnie przy nich współpracować.

Udzielanie pomocy bez zastosowania specjalnych środków ostrożności może stanowić dla opiekuna ryzyko fizycznego przeciążenia. W celu zminimalizowania tego ryzyka należy używać specjalistycznego sprzętu. Ten pensjonariusz/pacjent nie jest w stanie aktywnie współpracować przy wykonywaniu ruchów.

Jednak w miarę możliwości należy tych pensjonariuszy/pacjentów aktywizować. Pomoc przewidziana dla Doris może obejmować przenoszenie przy użyciu podnośnika z nosidłem. Bardzo ważne jest zapobieganie wtórnym problemom związanym z unieruchomieniem, np. zapewnienie dobrej pielęgnacji skóry.

Ważne jest spowolnienie pogarszania się jej mobilności i samopoczucia.

Charakterystyka:

  • Nie może stanąć ani utrzymać własnego ciężaru na własnych stopach. Jest w stanie siedzieć z odpowiednim wsparciem.
  • W większości sytuacji jest uzależniony od opiekuna.
  • Wysokie ryzyko przeciążenia dynamicznego i statycznego opiekuna, jeśli nie korzysta z odpowiedniego sprzętu.
  • Stymulowanie sprawności ruchowej jest bardzo ważne.