You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Carl

Pensjonariusz/pacjent nie jest w stanie wykonywać codziennych czynności bez pomocy, ale potrafi przy nich współpracować lub częściowo wykonać je samodzielnie.

Udzielanie pomocy bez zastosowania specjalnych środków ostrożności może stanowić dla opiekuna ryzyko fizycznego przeciążenia. Obciążenie dla opiekuna może przekroczyć progi bezpieczeństwa określone dla ręcznego przenoszenia i/lub statycznego obciążenia (postawy). W takich przypadkach należy używać sprzętu zapobiegającego narażeniu opiekuna na przeciążenie.

Pacjenci ci są jednak w stanie aktywnie współpracować w ruchu i ważne jest, aby w miarę możliwości utrzymywać lub poprawiać ich wydolność ruchową. Pomoc przewidziana dla Carla może obejmować przenoszenie przy użyciu standardowego pionizatora. Ważne jest, aby stymulować pozostałe umiejętności Carla i spowalniać pogarszanie się jego mobilności.

Charakterystyka:

  • Jest w stanie częściowo obciążyć przynajmniej jedną nogę. Często siedzi na wózku inwalidzkim i ma pewną stabilność tułowia.
  • W większości sytuacji jest uzależniony od opiekuna.
  • Ryzyko przeciążenia dynamicznego i statycznego opiekuna, jeśli nie korzysta z odpowiedniego sprzętu.
  • Stymulowanie sprawności ruchowej jest bardzo ważne dla Carla.