You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Barbara

Ten pacjent ten jest częściowo zdolny do samodzielnego wykonywania codziennych czynności, a pomoc, jakiej potrzebuje, nie stanowi istotnej fizycznej trudności dla opiekuna.

Pomoc może polegać na wsparciu werbalnym, informacji zwrotnej lub wskazówkach, ale konieczna może być również lekka pomoc fizyczna. Pomocy tej można udzielać również przy pomocy odpowiednich urządzeń (podparcie do chodzenia, podpory lub uchwyty) lub dostosowaniem otoczenia do potrzeb pensjonariusza/pacjenta. Należy stymulować pozostałe umiejętności Barbary.Galeria mobilności Barbara

Charakterystyka: 

  • Do pewnego stopnia potrafi się utrzymać na nogach i korzysta z balkonu (lub podobnej pomocy) do chodzenia
  • W niektórych sytuacjach polega na opiekunie
  • Zazwyczaj nie występuje ryzyko dynamicznego przeciążenia personelu. Niezastosowanie odpowiednich pomocy oznacza ryzyko przeciążenia statycznego
  • Stymulowanie sprawności ruchowej jest bardzo ważne