You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Albert

Ten pensjonariusz/pacjent potrafi samodzielnie wykonywać codzienne czynności bez pomocy innej osoby.

arjo-insights-mobility-gallery-albert

Ten pensjonariusz/pacjent może potrzebować specjalnej pomocy lub odpowiednich urządzeń. Generalnie, nie ma ryzyka fizycznego przeciążenia opiekuna. Albert wymaga starannego nadzoru.

Charakterystyka:

  • Pacjent ambulatoryjny, ale może się wspierać laską do chodzenia
  • Pacjent samodzielny, potrafi się umyć i ubrać
  • Zazwyczaj nie występuje ryzyko dynamicznego ani statycznego przeciążenia personelu
  • Stymulowanie sprawności ruchowej jest bardzo ważne