You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo Mobility Gallery

Mobility Gallery jest narzędziem do oceny mobilności opartym na pięciu różnych poziomach sprawności ruchowej: od całkowicie mobilnych i samodzielnych pensjonariuszy/pacjentów po osoby, które nie opuszczają łóżka — nazwy są ułożone w porządku alfabetycznym od Alberta do Emmy.


Mobility Gallery pomaga w dostosowaniu standardów opieki, począwszy od rozpoznania i monitorowania wymagań i warunków aż po udogodnienia dla opiekunów. Wybory dotyczące opieki powinny być oparte na szczerej ocenie stanu pensjonariusza/pacjenta i muszą uwzględniać fakt, że nie istnieje typowy pensjonariusz/pacjent. Aby zaplanować opiekę nad pensjonariuszami/pacjentami, wybory te muszą być świadome i wyważone. Innymi słowy, oprócz dostosowania opieki do indywidualnych potrzeb, potrzebny jest również jakiś system standaryzacji. Częścią tego może być system klasyfikacji.

Podstawą Mobility Gallery jest pięć poziomów mobilności. Stymulowanie mobilności ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia jakości opieki (Lahmann et al, 2014).

 

Informacje ogólne

Klinicyści uznają fakt, że kompleksowa ocena mobilności funkcjonalnej pensjonariuszy/pacjentów ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji sprawności fizycznej i poznawczej pacjentów oraz ich jakości życia. Istnieją badania, które empirycznie to potwierdziły. (Hawes et al, 1997, Wald et al, 2018).

Wprowadzenie systemu oceny Resident Assessment Instrument (RAI) w amerykańskich placówkach opieki długoterminowej znacznie poprawiło wyniki pensjonariusza/pacjenta w czterech kluczowych obszarach: podstawowe czynności dnia codziennego, funkcje poznawcze, trzymanie moczu i zaangażowanie społeczne (Phillips i in., 1997). RAI jako takie stanowi użyteczne narzędzie do monitorowania jakości oraz do informowania o programach i inicjatywach na rzecz poprawy jakości (Hutchinson et al., 2010).

Wzrosła również ocena możliwości poprawy funkcjonowania pensjonariuszy. Opracowanie Arjo Mobility Gallery jest częściowo oparte na tym RAI (Podręcznik Użytkownika Instrumentu opieki długoterminowej w ośrodku opieki długoterminowej RAI MDS 3.0, wersja 1.16, październik 2018 r.), który został zatwierdzony i zawarty w ISO/TR 12296: 2012.

 

Mobility Gallery dla opieki długoterminowej

Więcej informacji

Mobility Gallery dla opieki szpitalnej

Więcej informacji

Mobility Gallery dla opieki bariatrycznej

Więcej informacji