You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Mobility Gallery™

Mobility Gallery™ jest narzędziem do oceny mobilności opartym na pięciu różnych poziomach, których nazwy rozpoczynają się literami od A do E w porządku alfabetycznym.

Mobility Gallery™ jest narzędziem do oceny mobilności opartym na pięciu różnych poziomach sprawności ruchowej: od całkowicie mobilnych i samodzielnych pensjonariuszy/pacjentów po osoby, które nie opuszczają łóżka — nazwy są ułożone w porządku alfabetycznym od Alberta do Emmy.

Mobility Gallery™ pomaga w dostosowaniu standardów opieki, począwszy od rozpoznania i monitorowania wymagań i warunków aż po udogodnienia dla opiekunów. Wybory dotyczące opieki są zwykle oparte na ocenie stanu pensjonariusza/pacjenta i muszą uwzględniać fakt, że nie istnieje typowy rezydent/pacjent. Aby zaplanować opiekę nad pensjonariuszami/pacjentami, wybory te muszą być świadome i wyważone. Innymi słowy, oprócz dostosowania opieki do indywidualnych potrzeb, potrzebny jest również jakiś system standaryzacji i klasyfikacji.

Podstawą Mobility Gallery™ jest pięć poziomów mobilności. Stymulowanie mobilności ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia jakości opieki.

Założenia przyjęte do opracowania Mobility Gallery™

 

Lekarze są zgodni co do tego, że kompleksowa ocena zdolności ruchowych rezydentów/pacjentów ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji ich sprawności fizycznej i poznawczej oraz dla ich jakości życia (Hawes i in., 1997), a istniejące badania empiryczne potwierdzają tę opinię.

Wprowadzenie systemu Resident Assessment Instrument (RAI) znacznie poprawiło wyniki pensjonariuszy/pacjentów w czterech kluczowych obszarach: podstawowe czynności dnia codziennego, funkcje poznawcze, trzymanie moczu i zaangażowanie społeczne (Phillips i in., 1996).

Wzrosła również ocena możliwości poprawy funkcjonowania pensjonariuszy. Mobility Gallery opracowana przez Arjo jest częściowo oparta na systemie RAI (Knibbe i in., 1998), który został następnie zwalidowany i uwzględniony w ISO/TR 12296:2012.