You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Positive Eight™

Positive Eight

Opieka w ostrych stanach chorobowych — Positive Eight: przestrzeń, odpowiednie udogodnienia i właściwe techniki pracy

  1. Podstawowe warunki wstępne poprawiają wczesną mobilizację pacjentów
  2. Poprawa funkcji życiowych organizmu, takich jak praca serca, płuc i krążenia, a także skóry i układu mięśniowo-szkieletowego
  3. Mniejsza utrata sprawności ruchowej spowodowanej odleżynami, zakrzepicą, dysfunkcją nerwowo-mięśniową, upośledzeniem czynności płuc, zakażeniem układu moczowego oraz zmniejszone ryzyko upadku
  4. Wyższy wskaźnik powrotu do zdrowia i poprawa jakości życia. Krótszy czas pobytu w szpitalu
  5. Mniejsze zapotrzebowanie na pomoc dzięki większej mobilności i samodzielności pacjentów
  6. Mniejsze obciążenie, a więc mniejsza liczba urazów i poprawa wydajności personelu
  7. Lepsza kondycja fizyczna i psychiczna pracowników zmniejsza ich absencję chorobową
  8. Lepsza jakość opieki i lepsze wyniki finansowe szpitala