You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Galeria Mobilności: opieka doraźna

Opieka doraźna przeznaczona jest dla pacjentów o często i szybko zmieniających się potrzebach. Stan i poziom mobilności różnią się znacznie w zależności od pacjenta i mogą zmieniać się z godziny na godzinę. Galeria Mobilności dla opieki doraźnej może pomóc w kierowaniu placówkami opieki zdrowotnej poprzez ocenę i informowanie o tym, jaki sprzęt i umiejętności opiekuna są potrzebne, aby spełnić wymagania dotyczące mobilności każdego indywidualnego pacjenta, od Alberta do Emmy.

circle1_555px.jpg

Poznaj pacjentów

Opieka doraźna to pacjenci, którzy przebywają w szpitalu, aby otrzymać diagnozę medyczną i opiekę. Szerokie zróżnicowanie stanów chorobowych, a także ich stopień uzależnienia, mogą zwiększyć wyzwania, przed jakimi stają opiekunowie i placówki opieki zdrowotnej, jeśli chodzi o zaspokojenie potrzeb w zakresie mobilności. Mobilność, a także samodzielność pacjentów, w dużej mierze determinują potrzebną im pomoc fizyczną oraz obciążenia fizyczne (statyczne i dynamiczne) spoczywające na opiekunach. Pacjenci doraźnej opieki to Albert, Barbara, Carl, Doris i Emma, z których każdy reprezentuje inną mobilność i potrzeby opiekuna.

Pobierz materiały

Aby zapewnić jak najlepsze zaspokojenie potrzeb twoich podopiecznych/pacjentów, przygotowaliśmy szereg dokumentów informacyjnych, które doradzą Ci, jak zrozumieć różne poziomy mobilności funkcjonalnej oraz jak wykorzystać nasze produkty i rozwiązania w najbardziej efektywny sposób.

Przejdź do sekcji z materiałami do pobrania