Galeria Mobilności: opieka specjalna

Galeria Mobilności: opieka specjalna reprezentuje potencjalnie młodsze osoby mieszkające w specjalnych ośrodkach. Mogą to być dzieci i młodzież uczęszczające do specjalnych placówek edukacyjnych lub mogą mieszkać w rodzinie we własnym domu.

circle7_555px.jpg

Poznaj podopiecznych/pacjentów

Pacjenci zilustrowani w Galerii Mobilności dla Opieki Specjalnej reprezentują osoby, które mogą mieć upośledzenie fizyczne, psychospołeczne i/lub poznawcze i wymagają wsparcia zarówno fizycznego, jak i społecznego. Ich perspektywy na przyszłość zależą od ich zdolności i możliwości, dlatego opiekunowie muszą skoncentrować się na opiece skoncentrowanej na ludziach, aby promować i utrzymywać mobilność.

Pobierz materiały

Aby zapewnić jak najlepsze zaspokojenie potrzeb twoich podopiecznych/pacjentów, przygotowaliśmy szereg dokumentów informacyjnych, które doradzą Ci, jak zrozumieć różne poziomy mobilności funkcjonalnej oraz jak wykorzystać nasze produkty i rozwiązania w najbardziej efektywny sposób.

Przejdź do sekcji z materiałami do pobrania