You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Galeria Mobilności: opieka specjalna

Galeria Mobilności: opieka specjalna reprezentuje potencjalnie młodsze osoby mieszkające w specjalnych ośrodkach. Mogą to być dzieci i młodzież uczęszczające do specjalnych placówek edukacyjnych lub mogą mieszkać w rodzinie we własnym domu.

circle7_555px.jpg

Poznaj podopiecznych/pacjentów

Pacjenci zilustrowani w Galerii Mobilności dla Opieki Specjalnej reprezentują osoby, które mogą mieć upośledzenie fizyczne, psychospołeczne i/lub poznawcze i wymagają wsparcia zarówno fizycznego, jak i społecznego. Ich perspektywy na przyszłość zależą od ich zdolności i możliwości, dlatego opiekunowie muszą skoncentrować się na opiece skoncentrowanej na ludziach, aby promować i utrzymywać mobilność.

Pobierz materiały

Aby zapewnić jak najlepsze zaspokojenie potrzeb twoich podopiecznych/pacjentów, przygotowaliśmy szereg dokumentów informacyjnych, które doradzą Ci, jak zrozumieć różne poziomy mobilności funkcjonalnej oraz jak wykorzystać nasze produkty i rozwiązania w najbardziej efektywny sposób.

Przejdź do sekcji z materiałami do pobrania