You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Galeria Mobilności dla opieki długoterminowej

Podopieczni w opiece długoterminowej przebywają w placówce głównie w celu zaspokojenia ich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa i opieki. Podstawowymi celami dla opiekunów w placówkach opieki długoterminowej jest zwykle utrzymanie funkcjonalnej mobilności i dobrego samopoczucia podopiecznego przez długi czas oraz zapobieganie negatywnym skutkom unieruchomienia, takim jak upadki, odleżyny i nietrzymanie moczu.¹

circle4_555px.jpg

Poznaj podopiecznych

Podopieczni opieki długoterminowej, zwłaszcza osoby starsze, często mogą być słabi, a czasami zdezorientowani z pogarszającą się zdolnością umysłową i/lub funkcjonalną mobilnością. Chociaż wielu podopiecznych ma poziom mobilności A lub B, doświadczenie Arjo pokazuje, że większość pacjentów opieki długoterminowej znajduje się na poziomie mobilności C, D i E.

Pobierz materiały

Aby zapewnić jak najlepsze zaspokojenie potrzeb twoich podopiecznych/pacjentów, przygotowaliśmy szereg dokumentów informacyjnych, które doradzą Ci, jak zrozumieć różne poziomy mobilności funkcjonalnej oraz jak wykorzystać nasze produkty i rozwiązania w najbardziej efektywny sposób.

Przejdź do sekcji z materiałami do pobrania