You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Galeria Mobilności

Galeria Mobilności Arjo to narzędzie oceny i komunikacji, oparte na 5 poziomach mobilności od A-E. To narzędzie zostało pierwotnie opracowane dla środowiska opieki długoterminowej, aby poprawić ocenę i komunikację związaną z funkcjonalną mobilnością podopiecznych i wpływem, jaki ma to na świadczenie opieki.

Galeria Mobilności

Galeria Mobilności Arjo to narzędzie oceny i komunikacji, oparte na 5 poziomach mobilności od A-E. To narzędzie zostało pierwotnie opracowane dla środowiska opieki długoterminowej, aby poprawić ocenę i komunikację związaną z funkcjonalną mobilnością podopiecznych i wpływem, jaki ma to na świadczenie opieki.

Każdy poziom mobilności jest przedstawiony jako postać Alberta, Barbary, Carla, Doris i Emmy. Obraz w środku okręgu przedstawia funkcjonalny poziom mobilności podopiecznego lub pacjenta, od niezależnego do zależnego, a różne kolory przedstawiają potencjalne ryzyko dla opiekuna podczas udzielania pomocy bez odpowiedniego sprzętu.

Zrozumienie, w jaki sposób podopieczny lub pacjent może przyczynić się do swojej mobilności, a także ochrona opiekunów przed urazami, ma zasadnicze znaczenie dla pomocy w znalezieniu odpowiedniego sprzętu i procesów opieki, aby ułatwić lub utrzymać mobilność.

Galeria Mobilności buduje zaufanie przez…

Ocena poziomów mobilności

Galeria Mobilności wykorzystuje pięć kolorowych ikon do komunikowania poziomu funkcjonalnej mobilności pacjenta/pensjonariusza od niezależnego do zależnego.

Wizualizacja zagrożeń

Galeria Mobilności umożliwia wizualizację ryzyka za pomocą kolorowych kółek. Informują one opiekuna o potencjalnym ryzyku fizycznego przeciążenia za pomocą skali ryzyka „sygnalizacji świetlnej”, gdzie kolor zielony oznacza niskie ryzyko, a czerwony wysokie .

Identyfikacja możliwości poprawy/utrzymania mobilności:

Galeria Mobilności umożliwia identyfikację odpowiedniego sprzętu wspomagającego mobilność
oraz poprawę lub utrzymanie mobilności.

Wskazywanie rozwiązań z zakresu opieki wysokiej jakości:

Galeria Mobilności może pomóc w doborze odpowiedniego sprzętu, aby promować mobilność podczas codziennych zadań i transferów.

Ocena wyników placówki

Galeria Mobilności może pomóc w identyfikacji rodzaju i ilości sprzętu potrzebnego do promowania wydajnych sposobów pracy i korzystnych wyników.

Planowanie strategiczne

Zrozumienie różnych poziomów funkcjonalnych pacjenta/podopiecznego za pomocą Galerii Mobilności może pomóc zespołowi badawczo-rozwojowemu firmy Arjo planować przyszłościowe rozwiązania.

Wspieranie mobilności

Ludzie są stworzeni do poruszania się, a my wierzymy, że wspieranie mobilności w opiece zdrowotnej jest kluczem do zapewnienia wysokiej jakości opieki. Pomaga to w zdrowieniu, godności i niezależności pacjentów, a także w zaufaniu i ogólnym samopoczuciu opiekunów. Galeria Mobilności umożliwia ocenę poziomu mobilności jednostki w opiece doraźnej, długoterminowej, bariatrycznej i specjalnej oraz jej wpływ na jakość opieki.

Wspieranie mobilności

Ludzie są stworzeni do poruszania się, a my wierzymy, że wspieranie mobilności w opiece zdrowotnej jest kluczem do zapewnienia wysokiej jakości opieki. Pomaga to w zdrowieniu, godności i niezależności pacjentów, a także w zaufaniu i ogólnym samopoczuciu opiekunów. Galeria Mobilności umożliwia ocenę poziomu mobilności jednostki w opiece doraźnej, długoterminowej, bariatrycznej i specjalnej oraz jej wpływ na jakość opieki.