You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Serwis Arjo

Dbamy o sprzęt naszych klientów, aby mogli się skupić na ważniejszych sprawach

Zależy nam na sprawnym działaniu urządzeń tak samo, jak naszym klientom. Stosujemy proaktywne metody serwisowe, których celem jest zapobieganie problemom, zanim one powstaną. W ten sposób zmniejszamy ryzyko kosztownych awarii urządzeń, które mogłyby zakłócać realizację procesów i stanowić zagrożenie dla personelu oraz pacjentów. Klienci, którzy pozwolą nam zadbać o swój sprzęt, mogą się skupić na tym, co robią najlepiej — na świadczeniu opieki z najwyższą jakością.

Arjo11071_500x500.jpg

Arjo to my

W pracy kierujemy się troską o zdrowie i samopoczucie ludzi i przyczyniamy się do poprawy poziomu opieki zdrowotnej — zawsze z myślą o ludziach. Program Serwis Arjo jest obsługiwany przez 800 wyspecjalizowanych inżynierów serwisu pracujących w 25 krajach.

Arjo8109_555x555.jpg

Arjo to zmiana na lepsze

Poznaj globalnego partnera serwisowego, który działa lokalnie. Możemy dostosować nasze usługi serwisowe tak, aby spełniały potrzeby ośrodka, i zapewniamy dostęp do kompleksowej oferty produktów i specjalistycznych rozwiązań opiekuńczych.

Zapraszamy

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem Arjo, który chętnie zapozna Państwa ze szczegółami naszej oferty dostępnej w danym miejscu.

Kontakt