You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo11229_2135x600.jpg

Zgodność z przepisami

Pomagamy klientom spełniać wymagania prawne

W Arjo bezpieczeństwo klienta jest naszym priorytetem. Dlatego przestrzegamy krajowych i międzynarodowych przepisów oraz dbamy o ciągły rozwój i monitorowanie jakości.

  • Dokumentujemy wszystkie prace serwisowe i konserwacyjne, aby zapewnić ich identyfikowalność i zgodność z przepisami.
  • Wszystkie przeglądy i naprawy są wykonywane przez wyszkolonych i wykwalifikowanych inżynierów serwisowych.
  • Realizujemy proces wykrywania usterek w skali całej organizacji, aby zapewnić ciągłe doskonalenie i kontrolę jakości naszych produktów.