You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo8952_2135x600.jpg

Oryginalne części

Kontrola urządzeń

Aby zapewnić sprawne działanie urządzeń, dostarczamy wyłącznie oryginalne części zamienne.

  • Weryfikujemy działanie wszystkich części zamiennych zgodnie z instrukcją obsługi danego produktu.
  • Wszystkie części zamienne są zamawiane bezpośrednio w Arjo i są objęte pełną gwarancją.
  • W ramach umów serwisowych Arjo Care części zamienne są dostępne po preferencyjnych cenach.