You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo10661_2135x600.jpg

Kontrola urządzeń

Wykonujemy profesjonalne kontrole, aby określić stan techniczny urządzeń, ich części i akcesoriów.

  • Szkolimy personel w zakresie zasad obsługi i pielęgnacji urządzeń, co zwiększa wydajność pracy, ograniczając niepotrzebne zużywanie sprzętu.
  • Sprawdzamy stan techniczny nosideł, materacy i części eksploatacyjnych i oferujemy preferencyjne stawki na materiały eksploatacyjne Arjo.
  • Testy obciążeniowe są realizowane zgodnie z surowymi wymaganiami normy ISO 10535
  • Serwis kalibracyjny do urządzeń metrologicznych.

Oferujemy również analizę, która pomoże ustalić, czy posiadana baza sprzętowa jest wystarczająca, aby spełnić potrzeby obecnej populacji pacjentów lub pensjonariuszy.