You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Wynajem

Placówki intensywnej i długoterminowej opieki często stają przed wyzwaniami związanymi z wahaniem liczby pacjentów i dostępnością odpowiedniego sprzętu.

Każde z tych wyzwań wiąże się z trudnymi wyborami dla opiekunów i administracji placówki.  W zakresie opieki nad pacjentami kompromisy nie są wskazane.  Potrzebujesz odpowiednich terapii, dostępnych dla wszystkich pacjentów.

Program Arjo Rental usprawnia opiekę nad pacjentami dzięki elastyczności w udostępnianiu łóżek medycznych i powierzchni terapeutycznych.  Korzystanie z wynajmu przynosi następujące korzyści:

  • Dostęp do nowoczesnych i sprawdzonych technologii Arjo
  • Produkty są dostępne tam, gdzie są potrzebne, i wtedy, kiedy są potrzebne
  • Unikasz inwestycji kapitałowych
  • Eliminujesz koszty napraw i konserwacji wynajmowanych produktów

Szeroka oferta Arjo Rental pozwala na idealne dopasowanie do Twoich potrzeb pod kątem populacji pacjentów, potrzeb klinicznych oraz adaptacji do zmian organizacyjnych.