You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-sara flex-nurse-elderly man - patient-banner2.jpg

Rozwiązania do transportu pacjentów

Z nami zrobisz krok naprzód

Dla pacjentów i pensjonariuszy z ograniczoną sprawnością ruchową czas spędzony poza łóżkiem może być celem rehabilitacji, często też najważniejszym dla nich wydarzeniem dnia. Bardzo często proces transferu jest zbyt trudny i niebezpieczny, aby mogła go wykonywać jedna osoba.

Nasza kompleksowa oferta rozwiązań do przemieszczania pacjentów została opracowana w taki sposób, aby uprościć i zoptymalizować ten proces. Aby był on bezpieczny, wygodny i pozwalał zachować godność osobistą wszystkich zainteresowanych stron.

arjo-bariatric-maxysky2plus.jpg

Podnośniki sufitowe

Systemowe podnośniki sufitowe firmy Arjo umożliwiają bezpieczne i wygodne przemieszczanie pensjonariuszy/pacjentów, nie naruszając przy tym ich godności osobistej. Są także łatwe w obsłudze i eliminują konieczność podnoszenia ręcznego, zmniejszając ryzyko urazów u personelu.

Więcej informacji

arjo-saraflex-nurse-elderly-man-patient-555x555.jpg

Pomoce do pionizacji i podnoszenia pacjentów

Pomoce do pionizacji i podnoszenia umożliwiają podnoszenie pensjonariuszy/pacjentów z łóżka, krzesła, toalety lub wózka inwalidzkiego w celu ich przemieszczenia lub do dalszego transportu. Promują mobilność i wczesną mobilizację, więc są idealne dla pensjonariuszy/pacjentów, którzy mają trudności z utrzymaniem pozycji stojącej.

Więcej informacji

Arjo Floor Lifters Minstrel 555 x 555.jpg

Podnośniki podłogowe

Są intuicyjne i proste w obsłudze i zapewniają maksymalny komfort pensjonariuszy i pacjentów. Podnośniki Arjo cieszą się, wśród personelu medycznego, opinią najbardziej ergonomicznych urządzeń.

Więcej informacji