You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Rozwiązania do przenoszenia i podnoszenia pacjentów

Mobilność pacjenta jest ważnym wyzwaniem, a technologie do podnoszenia
i przenoszenia pacjentów mogą być stosowane do promowania mobilności i rehabilitacji aby poprawić jakość życia pacjentów i dawać im niezależność. Rozwiązania Arjo do wspomagania pionizacji pozwalają z wyprzedzeniem mobilizować pacjentów na oddziale intensywnej opieki, często na optymalnym i bezpiecznym poziomie sprawności, co przyczynia się do poprawy wyników i maksymalnie skutecznej pracy personelu.

Sara Flex do wspomagania mobilności pacjentów

Pionizator Arjo Sara Flex

 Pionizator Sara Flex, w połączeniu z nowym nosidłem Arjo Wipeable Standing Clip Sling, można wycierać do czysta pomiędzy pacjentami lub pensjonariuszami, zmniejszając ryzyko zakażenia krzyżowego, które może być związane ze współdzielonymi urządzeniami do przenoszenia pacjentów.

Więcej informacji

Zwiększenie wydajności i zapobieganie zakażeniom krzyżowym

Przedstawiamy nowe nosidło Arjo Wipeable Standing Clip Sling.

Kompatybilne z Sara Flex, Sara 3000 i Sara Stedy.

Zwiększona wydajność
Doskonała alternatywa dla placówek opieki zdrowotnej, które wolą unikać czasochłonnego prania i chcą mieć sprzęt zawsze gotowy do użytku pod ręką. 

Opiekunowie mogą używać tego zmywalnego nosidła częściej dzięki temu, że można je wyczyścić i zdezynfekować po prostu wycierając po każdym użyciu. Nosidło jest zawsze dostępne.

Zapobieganie zakażeniom krzyżowym
Produkt ma zgrzewane szwy, a korpus, taśma i pasy nosidła są wykonane z materiału nieporowatego, co ułatwia czyszczenie oraz odkażanie za pomocą chusteczki ze środkiem deztnfekcyjnym, znacznie zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego.

Pionizator Arjo Sara Plus

Promując mobilność poprzez ćwiczenia, Sara Plus wspiera wczesne czynności prowadzące do stania, takie jak przenoszenie z pozycji stojącej, przenoszenie ciężaru ciała i ćwiczenie wstawania. Sara Plus może odgrywać kluczową rolę w aktywnej mobilizacji i rehabilitacji pacjentów opuszczających oddział intensywnej terapii. W połączeniu z nowym Wipeable Standing C-Hook Sling (zmywalnym nosidłem haczykowym do stania) to rozwiązanie oferuje zwiększoną wydajność operacyjną i skraca czas przestoju pomiędzy użyciami.

Przedstawiamy nowe zmywalne nosidło do stania z hakiem C-Hook

Nosidło Arjo Wipeable Standing C-Hook, przeznaczone do użycia z podnośnikiem Sara Plus, nie wymaga prania i można je czyścić poprzez przetarcie środkiem dezynfekcyjnym przed zmianą pacjenta. Nasze nowe nosidło jest łatwe w użyciu, czyszczeniu i minimalizuje przestoje pomiędzy użyciami.

Więcej informacji

Źródła
1. Humrickhouse, R., i inni: The Ergonomics Open Journal 2016; 9:27-42.
2. Matz, M.: Patient Handling and Mobility Assessments: Opracowanie techniczne, drugie wydanie. The Facility Guidelines Institute. (2019).