You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Pielęgnacja i higiena pacjentów z otyłością olbrzymią

Arjo bariatric hygiene 555 x 555.jpg

Godność osobista w codziennym korzystaniu z toalety i prysznica

Zapewnienie pacjentom z otyłością olbrzymią higieny może być dużym wyzwaniem w opiece nad nimi. Jeżeli nie są dostępne odpowiednie rozwiązania, opiekunowie mogą używać metod, takich jak kąpiele w łóżku, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ergonomicznego personelu i pacjentów oraz narażać tych ostatnich na utratę godności osobistej. Nasze rozwiązania w zakresie higieny zostały opracowane z myślą o poprawie jakości życia pacjentów, ich godności osobistej i komforcie. Opiekunowie otrzymują w ten sposób ergonomiczną platformę do pomocy w kąpieli pod prysznicem i w korzystaniu z toalety przez pacjentów o wadze do 320 kg (705 lb).

Zobacz nasze produkty