You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bariatryczne łóżko medyczne

arjo-citadelplus-bariatric-555x555.jpg

Bezpieczne i godne środowisko opieki nad pacjentami bariatrycznymi

Z myślą o bezpieczeństwie, komforcie i godności pacjentów bariatrycznych opracowaliśmy serię ram do łóżek szpitalnych przeznaczonych specjalnie dla nich. Nasze łóżka są przystosowane do pacjentów o masie do 454 kg (1000 lb) i są kompatybilne z, odpowiednimi dla nich, powierzchniami terapeutycznymi.

Zobacz nasze produkty