You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Projektowanie pomieszczeń dla pacjentów z otyłością olbrzymią

Nasze rozwiązania do pomieszczeń dla pacjentów cierpiącymi na otyłość pozwalają odpowiednio przygotować ośrodki zdrowia na coraz większą liczbę pacjentów bariatrycznych wymagających zachowania bezpieczeństwa i godności osobistej za przystępną cenę.

Pobierz broszurę o rozwiązaniach bariatrycznych

Rozwiązania bariatryczne

Częste występowanie otyłości na świecie

Szpitalne podróże Tracey

bariatric500x500.jpg

Większa efektywność i bezpieczeństwo opiekunów

Opieka na pacjentami w rozmiarze plus często wymaga pomocy dodatkowego personelu ze względu na brak odpowiednich urządzeń, co może stwarzać większe ryzyko urazów dla opiekunów i pacjentów.

Arjo-About-Us-Computer-hands.jpg

Rozwiązania finansowe

Odpowiednie rozwiązanie w odpowiednim czasie — wysokie nakłady nie są wymagane. Aby umożliwić placówkom dostęp do rozwiązań bariatrycznych, oferujemy wynajem na elastycznych warunkach. Nasze rozwiązania do pokoi z pacjentami cierpiącymi na otyłość są bardzo elastyczne: począwszy od jednego produktu aż po cały zestaw — w formie doraźnego wynajmu lub stałej umowy zawartej na indywidualnie wynegocjowanych warunkach. Zapraszamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem w celu omówienia rozwiązań finansowych dostosowanych do potrzeb ośrodka.

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem