You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo Pressure Injury Prevention Bariatric AtmosAir-Plus_image. full bleed.jpg

Zapobieganie powstawaniu odleżyn u pacjentów bariatrycznych

Zobacz nasze produkty
Dzięki naszej specjalistycznej ofercie, możesz lepiej zabezpieczyć pacjentów bariatrycznych przed odleżynami.

Ze względu na zaburzenia z gospodarce płynami i słabe krążenie pacjenci bariatryczni są szczególnie narażeni na powstawanie u nich odleżyn i innych uszkodzeń skóry.1 Aby zmniejszyć to ryzyko, EPUAP czyli Europejski Panel Doradczy ds. Odleżyn i NPUPA czyli Amerykański Panel Doradczy ds. Odleżyn, zalecają stosowanie odpowiednich powierzchni terapeutycznych.1

Oferujemy szeroki wybór powierzchni terapeutycznych, które zapewniają odpowiednie rozwiązania umożliwiające właściwą opiekę nad pacjentami bariatrycznymi. Nasze powierzchnie terapeutyczne dla pacjentów bariatrycznych są zgodne z międzynarodowymi wytycznymi2 dotyczącymi zapobiegania i leczenia odleżyn.

Źródła:

1. Muir, M, Archer-Heese, G. (2009) Essentials of Bariatric Patient Handling Program, OJIN: The Online journal of Issues in Nursing tom 14, nr 1.

2. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel i Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Profilaktyka i leczenie odleżyn: Skrócony przewodnik. http://www.internationalguideline.com/static/pdfs/NPUAP-EPUAPPPPIA-PUQuickReferenceGuide-2016update.pdf