You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Rozwiązania w profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Chociaż w ośrodkach zdrowia istnieje świadomość ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, opiekunowie nie zawsze dysponują czasem, kwalifikacjami czy też możliwościami stosowania optymalnych strategii zapobiegawczych. Arjo Flowtron Active Compression System umożliwia profesjonalnym opiekunom stosowanie bezpiecznej, wygodnej i elastycznej profilaktyki choroby zakrzepowo-zatorowej pozwalającej osiągnąć zgodność z zaleceniami oraz skuteczność kliniczną.

Bezpieczne, wygodne i elastyczne rozwiązanie do profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Obciążenia związane z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową

Pacjenci w stanie krytycznym, z nowotworami, w ciąży, bariatryczni, po wylewach, oraz poddawani zabiegom chirurgicznym dłuższym niż 30 minut znajdują się w grupie ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Pobierz broszurę

Związek między przestrzeganiem zaleceń a skutecznością profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Flowtron Active Compression System z założenia wspiera skuteczność kliniczną, przyczyniając się do zgodności z profilaktyką w opiece nad pacjentem.

Pobierz broszurę

Najważniejsze dowody kliniczne na korzyść PUP

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszym opracowaniem zawierającym przykłady najważniejszych dowodów przemawiających za stosowaniem systemów PUP, a w szczególności systemu Flowtron Active Compression System w ramach programu zapobiegania zakrzepicy żylnej.

Pobierz broszurę z badaniami klinicznymi

Efektywna kosztowo, usprawniająca pracę terapia o udowodnionych wynikach

Oferujemy rozwiązania o udowodnionych wynikach klinicznych, wspierające wartość ekonomiczną opieki zdrowotnej oraz całościową poprawę skuteczności placówki. W skład naszych rozwiązań wchodzi kompleksowa gama usług i programów szkoleniowych ulepszających strategie terapii uciskowej.

Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem