You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Nasze programy

Arjo oferuje szeroki zakres usług, które pomagają placówkom opieki zdrowotnej poprawiać ich efektywność i wyniki kliniczne oraz ograniczać czynniki ryzyka dla opiekunów i pensjonariuszy/pacjentów. Oferowane przez nas analizy, takie jak Diligent™, ProACT™ Solutions for Capital Equipment Planning czy też Care Thermometer™, zapewniają szczegółową analizę luk w obecnie stosowanej praktyce w porównaniu z zasadami najlepszych — uznawanych na całym świecie — praktyk.

Arjo-About-Us-Computer-hands.jpg

Diligent™

Diligent™ jest programem do zapobiegania urazom, prowadzonym przez zespół doradztwa klinicznego, który szkoli menedżerów i personel w zakresie bezpiecznej i wczesnej mobilizacji pensjonariuszy/pacjentów.

Więcej informacji

Arjo ProAct.jpg

ProAct™

Program ProACT™ Solutions for Capital Equipment Planning został opracowany z myślą o placówkach służby zdrowia, które chcą uzyskać optymalny zwrot z inwestycji kapitałowych (sprzętowych), zwiększyć wydajność operacyjną i poprawić swoje wyniki kliniczne.

Więcej informacji

Arjo The Care Thermometer 555 x 555.jpg

Care Thermometer™

Narzędzie Care Thermometer™ oparte na dowodach naukowych, zapewnia wydajny i wiarygodny przegląd miejsc, w których można poprawić opiekę nad pensjonariuszami/pacjentami w zakresie fizycznego obciążenia personelu i zasad profilaktyki.

Więcej informacji