You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Komfortowe, wygodne i skuteczne klinicznie: nieinwazyjne rozwiązanie Arjo.

Choroba zakrzepowo-zatorowa może dotknąć każdego niezależnie od wieku, płci i pochodzenia etnicznego

Często jest ona wynikiem przedłużającego się okresu unieruchomienia pacjenta i może pojawić się bez wcześniejszych objawów.

Choroba zakrzepowo-zatorowa stanowi potencjalne zagrożenie dla życia, ponieważ powoduje tworzenie się zakrzepów krwi w naczyniach. Jeśli zakrzep rozwija się w żyłach głębokich nóg lub okolicy miednicy, choroba jest nazywana zakrzepicą żył głębokich. Jeśli część zakrzepu oderwie się i przedostanie do płuc, określa się to mianem zatorowości płucnej. Choroba zakrzepowo-zatorowa jest pojęciem ogólnym i obejmuje zarówno zakrzepicę żył głębokich, jaki i zatorowość płucną.

Odnośnik: 1. http://www.worldthrombosisday.org.

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył głębokich metodą przerywanej kompresji pneumatycznej

Przerywana kompresja pneumatyczna (ang. IPC — Intermittent Pneumatic Compression) imituje naturalną czynność pompy mięśniowej łydki lub stopy, zwiększając krążenie krwi w żyłach głębokich kończyn, ograniczające zastój żylny oraz ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Mechaniczne efekty zastosowania metody IPC do poprawy krążenia krwi zmniejszają zastój żylny, ale również wywierają działanie antykoagulacyjne. Metoda IPC przeciwdziała dwóm głównym przyczynom zakrzepicy żył głębokich — zastojom i nadkrzepliwości krwi. Jest to proste i wygodne rozwiązanie o potwierdzonej skuteczności klinicznej (patrz Morris 2008) dla pacjentów zagrożonych rozwojem zakrzepicy żył głębokich*.

*W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wszystkich przeciwwskazań należy zapoznać się z instrukcją użycia produktu.

Zobacz nasze produkty