You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Rozwiązania ułatwiające postępy w leczeniu

Nasze systemy zapobiegające odleżynom mają na celu poprawę wyników klinicznych i ograniczenie negatywnych skutków braku mobilności. Nasza oferta produktów przeznaczonych do profilaktyki odleżyn jest skierowana do indywidualnych pacjentów i pensjonariuszy w różnych stanach klinicznych.

Więcej informacji

Odpowiednia powierzchnia terapeutyczna dla każdej osoby

Potrzeby kliniczne pacjentów i pensjonariuszy mogą się znacznie różnić. Ważne jest, aby dopasować powierzchnię terapeutyczną do stanu pacjenta i jego potrzeb. Niektórzy pacjenci mogą potrzebować powierzchni o zmiennym nacisku, ograniczającej długotrwały ucisk na określone partie ciała, podczas gdy inni mogą potrzebować wsparcia w zakresie regulacji temperatury i mikroklimatu przy powierzchni skóry. Oferujemy szeroki zakres systemów wsparcia dla różnych typów opieki i potrzeb klinicznych.

*Źródło: http://www.epuap.org/pu-guidelines/

Blog o odleżynach