You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Więcej informacji o projektowaniu przestrzeni — opieka nad osobami starszymi i chorymi na demencję

Odpowiedni projekt i sprzęt oraz optymalne wykorzystanie przestrzeni mogą mieć duże znaczenie zarówno dla opiekunów, jaki i dla osób starszych i z upośledzeniem funkcji poznawczych.

Otoczenie poprawiające dobrostan i godność

Jeśli projekt przestrzeni nie jest optymalny, trudno będzie zapewnić wysoką jakość opieki. Najlepsze placówki opieki długoterminowej dla osób starszych to te, które skutecznie uwzględniają preferencje, oczekiwania i potrzeby kliniczne wszystkich osób. Jednocześnie realizacja celów klinicznych nie może się odbywać kosztem wydajności i bezpieczeństwa opiekunów.

Współpracując z nami, możesz uzyskać pomoc w stworzeniu optymalnego środowiska długoterminowej opieki nad osobami starszymi i z upośledzonymi funkcjami poznawczymi. Pomożemy Ci w wyborze odpowiedniego sprzętu, przeszkolimy personel i upewnimy się, czy masz wystarczająco dużo miejsca gwarantującego funkcjonalność.

Nasz Podręcznik dla architektów i planistów został opracowany i zweryfikowany przez zespół międzynarodowych ekspertów, w tym architektów, opiekunów i ergonomistów, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie przestrzeni w obiekcie. Oferujemy także kompleksowe podsumowanie zasad najlepszej praktyki projektowania, które pozwolą nie tylko zoptymalizować Ci przestrzeń, ale również poprawią procedury operacyjne i bezpieczeństwo opiekunów. Pensjonariuszom zaś zapewnią maksymalny komfort i mobilność.

Arjo-Architects and Planners-Guidebook_315x315.jpg

Architekci i projektanci

Od ponad 60 lat współpracujemy z architektami, opiekunami i specjalistami od bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowując wytyczne dotyczące budowy i wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej.

Więcej informacji