You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Mobility Gallery™ i zindywidualizowana opieka nad osobami chorymi na demencję

Opieka, która daje bezpieczeństwo, komfort i zapewnia godne warunki pensjonariuszom oraz pacjentom

Pensjonariusze różnią się od siebie doświadczeniem, preferencjami, gustem i zainteresowaniami. Pracujemy nad tym, aby ich życie w ośrodku opiekuńczym było godne i komfortowe.

Ze względu na zaburzenia funkcjonalne i poznawcze, osoby mieszkające w ośrodkach opieki długoterminowej wymagają codziennej pomocy i opieki. Często potrzebują wsparcia w zakresie korzystania z toalety, transportu, utrzymania higieny, bezpieczeństwa, stymulacji, odpoczynku i relaksu.

Tworzymy rozwiązania, które pomogą Ci zapewnić opiekę dostosowaną do indywidualnych preferencji każdego z podopiecznych, zgodnie z jego kondycją fizyczną i umysłową.

 Oferujemy szereg narzędzi badawczych, które pozwolą ocenić potrzeby pacjenta i opracować dostosowany do jego potrzeb, zoptymalizowany plan opieki. Galeria Mobilności powstała po to, aby pomóc w identyfikacji poziomu funkcjonalnej mobilności rezydentów i w doborze odpowiednich rozwiązań: od łóżek po rozwiązania mobilnościowe.

Mobility Gallery™

Mobility Gallery™ jest narzędziem do oceny mobilności opartym na pięciu różnych poziomach, których nazwy rozpoczynają się literami od A do E w porządku alfabetycznym.

Więcej informacji