You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Każdy pacjent jest inny

Każdy pacjent ma inne potrzeby, zarówno fizyczne, jak i psychiczne

Filozofia Positive Eight™

Jest wyraźny związek między pozytywnymi fizycznymi, emocjonalnymi i poznawczymi skutkami mobilizacji — zarówno dla pacjentów, jak i pensjonariuszy. Z naszego kilkudziesięcioletniego doświadczenia wynika, że mobilizacja ma olbrzymi wpływ na jakość życia, skuteczność leczenia i efektywność placówki. Odpowiednie warunki, wyposażenie i umiejętności personelu sprzyjają mobilizacji, więc są ważnymi elementami bezpiecznej i efektywnej opieki. Filozofia Positive Eight™ jest podstawą naszych metod optymalizacji opieki. Ilustruje wyraźny związek pomiędzy wpływem mobilizacji na kondycję fizyczną i psychiczną pensjonariuszy. Pensjonariusze stają przed podwójnym wyzwaniem: z jednej strony muszą uwzględnić poziom mobilności pensjonariusza, a z drugiej jego możliwości umysłowe i ewentualne zachowania reaktywne.

 

Wzorce osób chorych na demencję

Ron, Alice i Stacy to popularne wzorce osób chorych na demencję, które zostały opracowane, aby pomóc w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb i doborze rozwiązań sprzyjających codziennemu funkcjonowaniu chorych

Roy

  • Roy jest bardzo energiczny.
  • Nieruchome siedzenie i odpoczynek sprawiają mu trudność. Często jest niespokojny.
  • Często spaceruje i może się zgubić.

Alice

  • Alice aktywnie współpracuje z opiekunami i innymi pensjonariuszami.
  • Śledzi wydarzenia.
  • Poszukuje stymulacji.
  • Alice zadaje dużo pytań i oczekuje na nie odpowiedzi.

Stacy

  • Stacy jest śpiochem i często drzemie.
  • Ma mało energii.
  • Trudno stwierdzić, czy tylko odpoczywa, czy mocno śpi.

Mobility Gallery™

Mobility Gallery™ jest narzędziem do oceny mobilności opartym na pięciu różnych poziomach, których nazwy rozpoczynają się literami od A do E w porządku alfabetycznym.

Albert

Albert, który chodzi i jest niezależny

Barbara

Barbara, która jest częściowo zdolna do wykonywania codziennych czynności.

Carl

Carl, który siedzi na wózku inwalidzkim i ma niewielką zdolność do wykonywania codziennych czynności.

Doris

Doris, która nie może utrzymać ciężaru własnego ciała na stopach i w większości sytuacji polega na opiekunach.

Emma

Emma, która w ogóle nie wstaje z łóżka i jest całkowicie zależna od opiekuna.

Metoda Arjo

Pobierz broszurę o rozwiązaniach do opieki nad osobami z demencją