arjo-nurse-elderly-woman-2135x600.jpg

Każdy pacjent jest inny

Każdy pacjent ma inne potrzeby, zarówno fizyczne, jak i psychiczne

Filozofia Positive Eight™

Jest wyraźny związek między pozytywnymi fizycznymi, emocjonalnymi i poznawczymi skutkami mobilizacji — zarówno dla pacjentów, jak i pensjonariuszy. Z naszego kilkudziesięcioletniego doświadczenia wynika, że mobilizacja ma olbrzymi wpływ na jakość życia, skuteczność leczenia i efektywność placówki. Odpowiednie warunki, wyposażenie i umiejętności personelu sprzyjają mobilizacji, więc są ważnymi elementami bezpiecznej i efektywnej opieki. Filozofia Positive Eight™ jest podstawą naszych metod optymalizacji opieki. Ilustruje wyraźny związek pomiędzy wpływem mobilizacji na kondycję fizyczną i psychiczną pensjonariuszy. Pensjonariusze stają przed podwójnym wyzwaniem: z jednej strony muszą uwzględnić poziom mobilności pensjonariusza, a z drugiej jego możliwości umysłowe i ewentualne zachowania reaktywne.

 

Wzorce osób chorych na demencję

Ron, Alice i Stacy to popularne wzorce osób chorych na demencję, które zostały opracowane, aby pomóc w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb i doborze rozwiązań sprzyjających codziennemu funkcjonowaniu chorych

Roy

  • Roy jest bardzo energiczny.
  • Nieruchome siedzenie i odpoczynek sprawiają mu trudność. Często jest niespokojny.
  • Często spaceruje i może się zgubić.

Alice

  • Alice aktywnie współpracuje z opiekunami i innymi pensjonariuszami.
  • Śledzi wydarzenia.
  • Poszukuje stymulacji.
  • Alice zadaje dużo pytań i oczekuje na nie odpowiedzi.

Stacy

  • Stacy jest śpiochem i często drzemie.
  • Ma mało energii.
  • Trudno stwierdzić, czy tylko odpoczywa, czy mocno śpi.

Mobility Gallery™

Mobility Gallery™ jest narzędziem do oceny mobilności opartym na pięciu różnych poziomach, których nazwy rozpoczynają się literami od A do E w porządku alfabetycznym.

Albert

Albert, który chodzi i jest niezależny

Barbara

Barbara, która jest częściowo zdolna do wykonywania codziennych czynności.

Carl

Carl, który siedzi na wózku inwalidzkim i ma niewielką zdolność do wykonywania codziennych czynności.

Doris

Doris, która nie może utrzymać ciężaru własnego ciała na stopach i w większości sytuacji polega na opiekunach.

Emma

Emma, która w ogóle nie wstaje z łóżka i jest całkowicie zależna od opiekuna.

Metoda Arjo

Pobierz broszurę o rozwiązaniach do opieki nad osobami z demencją