You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Opieka nad chorymi na demencję

Metoda Arjo

Pobierz broszurę o rozwiązaniach do opieki nad osobami z demencją

ManAndWoman_555x555.jpg

Ukierunkowanie opieki na ciało i umysł

Obecnie na świecie żyje około 50 milionów ludzi z demencją, a choroba ta dotyka ponad 60%¹ pensjonariuszy w ośrodkach opieki długoterminowej. Chociaż opieka nad pensjonariuszem z demencją może być niezwykle satysfakcjonującym zadaniem, ze względu na charakter i skomplikowany przebieg choroby u wielu pensjonariuszy z czasem rozwijają się zachowania reaktywne, które mogą sprawiać trudność w opanowaniu i powodować napięcia w otoczeniu. W miarę jak wzrasta liczba pensjonariuszy chorych na demencję, rośnie też zapotrzebowanie na wsparcie — zarówno na poziomie opiekuna, jak i ośrodka. Dla opiekunów i ich pensjonariuszy chorych na demencję dostarczamy rozwiązania niefarmaceutyczne, które umożliwiają realizację zindywidualizowanej opieki podczas wykonywania podstawowych czynności, tak aby ograniczyć niepokój pensjonariuszy w ciągu całej doby.

Ułatwienie w codziennym funkcjonowaniu

W środowiskach, gdzie intymne czynności opiekuńcze mogą powodować niepokój pensjonariuszy, nasze rozwiązania ułatwiają wykonywanie codziennych zadań przez opiekunów i są wygodne dla pensjonariuszy.

Indywidualny kontakt z pacjentem

Wiele rozwiązań Arjo jest przeznaczonych do użycia przez jednego opiekuna, nie stwarza problemów z intuicyjną obsługą i doskonale pasuje do przebiegu procesu opieki. Pomagamy opiekunom w sprawowaniu zindywidualizowanej opieki nad pacjentami poprzez ograniczenie czasu potrzebnego na wykonanie zadania, który mogą wykorzystać na bardzie jakościowy kontakt z pacjentem.

Spokojne i godne środowisko opieki

Równie ważna w codziennym funkcjonowaniu jest potrzeba cieszenia się pozytywnymi chwilami, które sprzyjają zadowoleniu i radości. Nasze rozwiązania wykraczają poza niezbędne rutyny i potrzeby fizyczne, zapewniając pensjonariuszom dobre samopoczucie, spokój i godność z korzyścią dla całego ośrodka.

Źródła

1. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2018. Londyn: Alzheimer’s Disease International; 2018.