Disinfection full bleed.JPG

Planowanie brudownika

Planowanie brudownika

Brudownik jest niezbędny w każdym domu seniora i w każdym szpitalu. Zmniejszenie ryzyka zakażenia może oznaczać znaczne oszczędności dla każdej placówki opieki zdrowotnej.

 

Projektowanie brudownika
Specjaliści z Arjo określili cztery filary projektu efektywnie działającego brudownika, które usprawnią kontrolę zakażeń:

1. Strefa produktów zabrudzonych
Jest to strefa zarezerwowana na produkty zabrudzone, które są trzymane oddzielnie od rzeczy czystych, i służy za miejsce zbiórki produktów zabrudzonych. Może się tu znajdować stół ze stali nierdzewnej.

2. Umywalka
W brudowniku najważniejsza jest dobrze usytuowana umywalka do mycia rąk — czystych i zdezynfekowanych przedmiotów nigdy nie wolno dotykać brudnymi rękoma.  Umywalka powinna być łatwo dostępna, znajdować się w pobliżu wejścia i być wyposażona w jeden kran mieszający wodę ciepłą i zimną , obsługiwany ręką lub łokciem oraz w akcesoria, takie jak dozowniki mydła w płynie, ręczniki jednorazowe i pojemniki na makulaturę.

3. Myjnia-dezynfektor 
Zanieczyszczone pojemniki, takie jak baseny i ich pokrywki, pojemniki na mocz i wiadra toaletowe, są umieszczane w myjni-dezynfektorze, która opróżnia, myje i dezynfekuje pojemniki bez konieczności dalszej obróbki.  Podstawową zasadą higieny jest to, że wszystkie przedmioty, które miały kontakt z płynami ustrojowymi lub wydzielinami organizmu, muszą być jak najszybciej oczyszczone i zdezynfekowane oraz przeniesione do miejsca przechowywania czystych artykułów.

Dostępne są trzy modele dezynfektorów: wolnostojące, naścienne, które umożliwiają wymycie podłogi pod spodem, oraz montowane pod stołem, które oferują — w ten sposób — dodatkową przestrzeń roboczą.

4. Strefa czysta
Zdezynfekowane przedmioty, które nie są przeznaczone do natychmiastowego użycia, należy przechowywać z dala od zabrudzonych powierzchni lub przedmiotów. Szafy i stojaki stanowią dobre miejsce ich przechowywania, a szafka zamontowana nad myjnią-dezynfektorem jest jedną z opcji oszczędzających powierzchnię użytkową.  W brudowniku powinna się znajdować zamykana na klucz szafka lub szafa do przechowywania chemikaliów lub środków dezynfekcyjnych oraz torby na brudną pościel i odpady.  Ponadto, jeśli używane są baseny ze stali nierdzewnej, dobrym rozwiązaniem jest podgrzewana szafka.

 

Czystych przedmiotów można dotykać tylko czystymi rękami

  • Mikroorganizmy, które mogą być całkowicie nieszkodliwe dla ludzi zdrowych, w szpitalach i zakładach opieki długoterminowej mogą powodować poważne infekcje, w szczególności u osób o obniżonej odporności.
  • Bakterie, wirusy i grzyby występują wszędzie i mogą być przenoszone z jednej osoby na drugą poprzez przedmioty, które nie są odpowiednio czyszczone lub przechowywane.
  • Dobrze zaplanowany brudownik jest kluczem do zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń.
  • Czystych i zdezynfekowanych przedmiotów nigdy nie wolno dotykać brudnymi rękoma.
  • Dotykanie wyczyszczonych przedmiotów brudnymi rękoma powoduje zanieczyszczenie i zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji.
  • Dlatego ręce muszą być zawsze dezynfekowane przed dotknięciem wyczyszczonych i zdezynfekowanych przedmiotów.

 

Czyste ręce na czystych przedmiotach to dominująca zasada dla wszystkich procedur wykonywanych w brudowniku.

Zapraszamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem Arjo, aby dowiedzieć się więcej o naszej usłudze projektowania brudowników.

Przewodniku Arjo dla architektów i projektantów zapoznasz się ze szczegółowymi poradami i zaleceniami, wiedzą specjalistyczną oraz dostępnymi do pobrania materiałami dotyczących planowania i projektowania wydajnych środowisk opieki, które można dostosować do zmieniających się potrzeb pacjentów i pensjonariuszy.