You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Planowanie brudownika

Planowanie brudownika

Brudownik jest niezbędny w każdym domu seniora i w każdym szpitalu. Zmniejszenie ryzyka zakażenia może oznaczać znaczne oszczędności dla każdej placówki opieki zdrowotnej.

 

Projektowanie brudownika
Specjaliści z Arjo określili cztery filary projektu efektywnie działającego brudownika, które usprawnią kontrolę zakażeń:

1. Strefa produktów zabrudzonych
Jest to strefa zarezerwowana na produkty zabrudzone, które są trzymane oddzielnie od rzeczy czystych, i służy za miejsce zbiórki produktów zabrudzonych. Może się tu znajdować stół ze stali nierdzewnej.

2. Umywalka
W brudowniku najważniejsza jest dobrze usytuowana umywalka do mycia rąk — czystych i zdezynfekowanych przedmiotów nigdy nie wolno dotykać brudnymi rękoma.  Umywalka powinna być łatwo dostępna, znajdować się w pobliżu wejścia i być wyposażona w jeden kran mieszający wodę ciepłą i zimną , obsługiwany ręką lub łokciem oraz w akcesoria, takie jak dozowniki mydła w płynie, ręczniki jednorazowe i pojemniki na makulaturę.

3. Myjnia-dezynfektor 
Zanieczyszczone pojemniki, takie jak baseny i ich pokrywki, pojemniki na mocz i wiadra toaletowe, są umieszczane w myjni-dezynfektorze, która opróżnia, myje i dezynfekuje pojemniki bez konieczności dalszej obróbki.  Podstawową zasadą higieny jest to, że wszystkie przedmioty, które miały kontakt z płynami ustrojowymi lub wydzielinami organizmu, muszą być jak najszybciej oczyszczone i zdezynfekowane oraz przeniesione do miejsca przechowywania czystych artykułów.

Dostępne są trzy modele dezynfektorów: wolnostojące, naścienne, które umożliwiają wymycie podłogi pod spodem, oraz montowane pod stołem, które oferują — w ten sposób — dodatkową przestrzeń roboczą.

4. Strefa czysta
Zdezynfekowane przedmioty, które nie są przeznaczone do natychmiastowego użycia, należy przechowywać z dala od zabrudzonych powierzchni lub przedmiotów. Szafy i stojaki stanowią dobre miejsce ich przechowywania, a szafka zamontowana nad myjnią-dezynfektorem jest jedną z opcji oszczędzających powierzchnię użytkową.  W brudowniku powinna się znajdować zamykana na klucz szafka lub szafa do przechowywania chemikaliów lub środków dezynfekcyjnych oraz torby na brudną pościel i odpady.  Ponadto, jeśli używane są baseny ze stali nierdzewnej, dobrym rozwiązaniem jest podgrzewana szafka.

 

Czystych przedmiotów można dotykać tylko czystymi rękami

  • Mikroorganizmy, które mogą być całkowicie nieszkodliwe dla ludzi zdrowych, w szpitalach i zakładach opieki długoterminowej mogą powodować poważne infekcje, w szczególności u osób o obniżonej odporności.
  • Bakterie, wirusy i grzyby występują wszędzie i mogą być przenoszone z jednej osoby na drugą poprzez przedmioty, które nie są odpowiednio czyszczone lub przechowywane.
  • Dobrze zaplanowany brudownik jest kluczem do zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń.
  • Czystych i zdezynfekowanych przedmiotów nigdy nie wolno dotykać brudnymi rękoma.
  • Dotykanie wyczyszczonych przedmiotów brudnymi rękoma powoduje zanieczyszczenie i zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji.
  • Dlatego ręce muszą być zawsze dezynfekowane przed dotknięciem wyczyszczonych i zdezynfekowanych przedmiotów.

 

Czyste ręce na czystych przedmiotach to dominująca zasada dla wszystkich procedur wykonywanych w brudowniku.

Zapraszamy do kontaktu z lokalnym przedstawicielem Arjo, aby dowiedzieć się więcej o naszej usłudze projektowania brudowników.

Przewodniku Arjo dla architektów i projektantów zapoznasz się ze szczegółowymi poradami i zaleceniami, wiedzą specjalistyczną oraz dostępnymi do pobrania materiałami dotyczących planowania i projektowania wydajnych środowisk opieki, które można dostosować do zmieniających się potrzeb pacjentów i pensjonariuszy.