You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Disinfection full bleed.JPG

Planowanie brudownika

Planowanie brudownika

Pomieszczenie na rzeczy brudne (brudownik) jest niezbędne w każdym domu seniora i w każdym szpitalu. Zmniejszenie ryzyka zakażenia może oznaczać znaczne oszczędności dla każdej placówki opieki zdrowotnej.

 

Planowanie brudownika

Skuteczne procedury higieniczne powinny być oparte na czterech filarach:

1. Strefa brudna

Jest to obszar przeznaczony na produkty zabrudzone, oddzielony od innych obszarów, pełniący funkcję punktu zbiórki zabrudzonych materiałów. Może się tu znajdować stół ze stali nierdzewnej.

2. Umywalka do rąk

W brudowniku najważniejsza jest dobrze usytuowana umywalka do mycia rąk — czystych i zdezynfekowanych przedmiotów nigdy nie wolno dotykać brudnymi rękoma.  Umywalka powinna być łatwo dostępna, znajdować się w pobliżu wejścia i być wyposażona w jeden kran mieszający wodę ciepłą i zimną, obsługiwany ręką lub łokciem oraz w akcesoria, takie jak dozowniki, ręczniki jednorazowe i pojemniki na zużyty papier.

3. Dezynfektor 

Zanieczyszczone pojemniki, takie jak baseny i ich pokrywki, pojemniki na mocz i wiadra toaletowe, są umieszczane w dezynfektorze, która opróżnia, myje i dezynfekuje pojemniki. Podstawową zasadą higieny jest to, że wszystkie przedmioty, które miały kontakt z płynami ustrojowymi lub wydzielinami organizmu, muszą być jak najszybciej oczyszczone i zdezynfekowane oraz przeniesione do miejsca przechowywania czystych artykułów.

Dostępne są trzy modele dezynfektorów: wolnostojące, naścienne, które umożliwiają wymycie podłogi pod spodem, oraz montowane pod stołem, które oferują — w ten sposób — dodatkową przestrzeń roboczą.

4. Strefa czysta

Zdezynfekowane przedmioty, które nie są przeznaczone do natychmiastowego użycia, należy przechowywać z dala od zabrudzonych powierzchni lub przedmiotów. Szafy i stojaki stanowią dobre miejsce ich przechowywania, a szafka zamontowana nad płuczką-dezynfektorem jest jedną z opcji oszczędzających powierzchnię użytkową. W brudowniku powinna się znajdować zamykana na klucz szafka lub szafa do przechowywania chemikaliów lub środków odkażających oraz torby na brudną pościel i odpady.  Ponadto, jeśli używane są baseny ze stali nierdzewnej, dobrym rozwiązaniem jest podgrzewana szafka.

 

Należy dotykać czystych przedmiotów tylko czystymi rękami

  • Mikroorganizmy, które mogą być całkowicie nieszkodliwe dla ludzi zdrowych, w szpitalach i zakładach opieki długoterminowej mogą powodować poważne infekcje, w szczególności u osób o obniżonej odporności.
  • Bakterie, wirusy i grzyby występują wszędzie i mogą być przenoszone z jednej osoby na drugą poprzez przedmioty, które nie są odpowiednio czyszczone lub przechowywane.
  • Dobrze zaplanowany brudownik jest kluczem do zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń.
  • Czystych i zdezynfekowanych przedmiotów nigdy nie wolno dotykać brudnymi rękoma.
  • Dotykanie wyczyszczonych przedmiotów brudnymi rękoma powoduje zanieczyszczenie i zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się infekcji.
  • Dlatego ręce muszą być zawsze dezynfekowane przed dotknięciem wyczyszczonych i zdezynfekowanych przedmiotów.

 Czyste ręce na czystych przedmiotach to dominująca zasada dla wszystkich procedur wykonywanych w brudowniku.