Disinfection full bleed.JPG

Dezynfekcja

Elastyczność i wybór w celu wsparcia strategii kontroli zakażeń

Począwszy od wysoko wydajnych myjni-dezynfektorów aż po szeroki wybór brudowników — pomagamy w opracowaniu efektywnego brudownika, który stanie się głównym elementem strategii kontroli zakażań.

Przedstawiamy pełną ofertę myjni-dezynfektorów

Jedną z najważniejszych czynności wykonywanych w placówce opiekuńczej jest bezpieczne i sprawne usuwanie odchodów oraz dezynfekcja sprzętu, z którym te odpady mają styczność. Zmniejszenie ryzyka zakażeń i ochrona zdrowia pracowników to podstawowe cele tego procesu. Odpowiednie rozwiązania mają kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpiecznego i efektywnego środowiska opieki.

Poznaj cała ofertę

Dobrze zaprojektowany brudownik

Arjo zapewnia pomoc we wszystkich aspektach planowania, projektowania i wyposażania brudowników na potrzeby ośrodka. Oferujemy także wiedzę specjalistyczną i szczegółowe wytyczne w zakresie rozkładu pomieszczenia oraz wspieramy we wdrożeniu efektywnego systemu kontroli zakażeń.

Zaplanuj swój brudownik

Płyny do dezynfektorów

Specjalnie opracowane płyny do płukania oraz detergenty zwiększające skuteczność myjni-dezynfektora.

Poznaj cała ofertę