You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Dezynfekcja

Elastyczność i wybór w celu wsparcia strategii kontroli zakażeń

Począwszy od wysoko wydajnych myjni-dezynfektorów aż po szeroki wybór brudowników — pomagamy w opracowaniu efektywnego brudownika, który stanie się głównym elementem strategii kontroli zakażań.

Przedstawiamy pełną ofertę myjni-dezynfektorów

Jedną z najważniejszych czynności wykonywanych w placówce opiekuńczej jest bezpieczne i sprawne usuwanie odchodów oraz dezynfekcja sprzętu, z którym te odpady mają styczność. Zmniejszenie ryzyka zakażeń i ochrona zdrowia pracowników to podstawowe cele tego procesu. Odpowiednie rozwiązania mają kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpiecznego i efektywnego środowiska opieki.

Poznaj cała ofertę

Dobrze zaprojektowany brudownik

Arjo zapewnia pomoc we wszystkich aspektach planowania, projektowania i wyposażania brudowników na potrzeby ośrodka. Oferujemy także wiedzę specjalistyczną i szczegółowe wytyczne w zakresie rozkładu pomieszczenia oraz wspieramy we wdrożeniu efektywnego systemu kontroli zakażeń.

Zaplanuj swój brudownik

Płyny do dezynfektorów

Specjalnie opracowane płyny do płukania oraz detergenty zwiększające skuteczność myjni-dezynfektora.

Poznaj cała ofertę