You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Disinfection full bleed.JPG

Dezynfekcja

Elastyczność i wybór w celu wsparcia strategii kontroli zakażeń

Dzięki bogatej ofercie wysokiej jakości dezynfektorów, detergentów, płynów zmiękczających i innych produktów oraz kompetencji w zakresie prac projektowych możemy kompleksowo pomóc w stworzeniu i opracowaniu brudownika.

Dezynfekcja: gwarancja czystego i bezpiecznego środowiska pracy

Jedną z najważniejszych czynności wykonywanych w placówce opiekuńczej jest bezpieczne i sprawne usuwanie odchodów oraz dezynfekcja sprzętu, z którym te odpady mają styczność. Zmniejszenie ryzyka zakażeń i ochrona zdrowia pracowników to podstawowe cele tego procesu. Odpowiednie rozwiązania mają kluczowe znaczenie dla utrzymania bezpiecznego i efektywnego środowiska opieki.

Poznaj cała ofertę

Optymalny układ brudownika

Dobrze zaprojektowany i wyposażony brudownik może być ważnym elementem strategii zapobiegania zakażeniom, zapewniając bezpieczne, szybkie i sprawne usuwanie odchodów przy minimalnej ingerencji człowieka. Używany w tym celu sprzęt powinien być łatwo i bezpiecznie odkażany pomiędzy kolejnymi pacjentami. Projekt brudownika powinien zachęcać do stosowania zasad dobrej praktyki w zakresie profilaktyki zakażeń i tworzyć przyjemne i bezpieczne środowisko pracy dla personelu.

Zaplanuj swój brudownik

Płyny do dezynfektorów

Pełna gama płynów (detergenty, zmiękczacze) zapewnia optymalne działanie dezynfektorów.

Poznaj cała ofertę