You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Znaczenie odpowiedniej przestrzeni

Planowanie placówki opiekuńczej

Polega na przyszłościowym myśleniu i będzie miało wpływ na efektywność i jakość opieki, a także na warunki pracy opiekunów.

Zgodnie z zarysem naszej filozofii Positive Eight, odpowiednie środowisko, dobrze dobrany sprzęt i wystarczające umiejętności opiekunów mogą przyspieszać reakcję łańcuchową prowadzącą do korzyści, a efektem będzie lepsza opieka, większa liczba mieszkańców sprawnych ruchowo, mniej urazów związanych z opieką i lepsze wyniki finansowe.
W planowaniu powinno się uwzględniać wszystkie poziomy sprawności ruchowej mieszkańców, aby stworzyć warunki opieki odpowiednie dla chodzącego Alberta, Carla potrzebującego wsparcia i stymulacji, jak również całkowicie zależnej Emmy. Aby zapewnić wsparcie w projektowaniu obiektów opieki zdrowotnej, opracowaliśmy wiele materiałów, na przykład wymagania przestrzenne w zależności od sytuacji, promienie skrętu czy koncepcje całych pomieszczeń i ich przykładowe układy przestrzenne, dostępne w Przewodniku Arjo dla architektów i projektantów.

Poradnik Arjo dla architektów i projektantów

Zarejestruj się