You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Optymalizacja obiektów opieki zdrowotnej

Nasza filozofia — Positive Eight

W naszej pracy bazujemy na filozofii Positive Eight™, która powstaje z połączenia środowiska, wyposażenia i umiejętności opiekuńczych. Jest wizualizacją potencjalnych dobrych rezultatów dla opiekuna i podopiecznego wynikających z poprawy mobilności. Zapewniając odpowiednią przestrzeń, maksymalizuje się możliwości wyboru odpowiedniego sprzętu i stosowania właściwych technik, w wyniku czego powstają optymalne warunki pracy dla opiekunów i pacjentów. Usprawnia to cały proces opieki, co skutkuje zadowoleniem, lepszym zdrowiem i większą mobilnością mieszkańców i pacjentów.
Nasza metodologia — Mobility Gallery™

Opracowaliśmy Mobility Gallery™, zatwierdzone narzędzie do oceny ryzyka oparte na pięciu wzorcach osób i ich poziomach sprawności ruchowej: od osób całkowicie mobilnych i samodzielnych (Albert) po osoby, które nie opuszczają łóżka (Emma) — imiona są ułożone alfabetycznie od A do E. W oparciu o te pięć wzorców osób wyznaczyliśmy przestrzenie funkcjonalne, uwzględniając sprzęt zalecany dla każdego poziomu sprawności ruchowej oraz warunki pracy opiekunów.

To przynosi efekty

Z usług Arjo Clinical Consulting w USA skorzystało już ponad 800 placówek. Średnie zmniejszenie liczby urazów podczas przenoszenia wyniosło 78%. Dane w aktach.

Poradnik Arjo dla architektów i projektantów

Zarejestruj się