You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Maxi Slide Tube

Opiekunowie spędzają dużą część dnia pracy na przenoszeniu lub zmianie pozycji pacjentów. MaxiSlide™ pomaga personelowi w wykonywaniu tych częstych zadań w sposób łatwiejszy i bezpieczniejszy, bez stresu i obciążeń związanych z ręcznym przemieszczaniem.

MaxiSlide Instructions for use

Kategoria: Instructions for use

Nazwa: NSX01000-INT3_9.pdf

Rodzaj: PDF

Rozmiar: 1,99 Mb

[ML(CS, DA, JA, NO, PL, PT, SV, TR) for CZ, DK, JP, NO, PL, PT, SE, TR]


* Skontaktuj się z przedstawicielem Arjo by sprawdzić czy produkt jest dostępny w Twoim kraju