You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Maxi Once

Higieniczna jednorazowa mata ślizgowa dla jednej osoby idealna dla placówek o dużej rotacji pensjonariuszy/pacjentów oraz w celu lepszej kontroli zakażeń szpitalnych

MaxiOnce™ jest jednorazową matą ślizgową przeznaczoną do użytku przez jedną osobę i do stosowania w placówkach opieki zdrowotnej i szpitalach o dużej rotacji pacjentów i wysokich wymaganiach w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych.

Jakość opieki nad pacjentem jest głównym celem zastosowania maty ślizgowej MaxiOnce. Mata MaxiOnce jest wykonana z mocnego materiału o niskim współczynniku tarcia i jest przeznaczona tylko dla jednego pacjenta, zapewniając mu higieniczne i bezpieczne przemieszczanie się.

Dostępność i prostota

MaxiOnce jest dostarczana na rolce, którą następnie wkłada się do uchwytu MaxiOnce. MaxiOnce można przyciąć na dowolną długość, co oznacza, że można ją dostosować do potrzeb pensjonariusza/pacjenta, minimalizując ilość odpadów. Wyposażona jest w system pomiarowy, który ułatwia określenie odpowiedniej długości wymaganej maty ślizgowej — odległość między każdym logo Arjo wynosi ok. 30 cm (12").

Zmniejsza ryzyko rozwoju krzyżowych zakażeń szpitalnych

MaxiOnce, jako produkt jednorazowego użytku dla jednego pacjenta, zmniejsza ryzyko związane z rozprzestrzenianiem zakażeń szpitalnych, przyczyniając się do lepszej ochrony pacjentów przed nimi.

Efektywna kosztowo

Ekonomia jest jednym z priorytetów we współczesnym zarządzaniu opieką zdrowia i szpitalami. Skoro MaxiOnce pomaga personelowi w bezpieczniejszym i bardziej ergonomicznym przemieszczaniu pacjentów, pomaga również zmniejszyć ryzyko urazów kręgosłupa w miejscu pracy i związane z tym konsekwencje.

MaxiOnce oszczędza czas i zmniejsza ryzyko

  • Koniec z marnowaniem czasu na szukanie mat ślizgowych. 
  • Koniec z uszkodzonymi lub zagubionymi podczas prania matami ślizgowymi. 
  • Koniec z niebezpiecznym ręcznym przenoszeniem pacjentów, z powodu uszkodzenia albo zagubienia maty.

Informacje techniczne

Wymiary i waga

Numer artykułu
NMA1000
Waga
8,4 kg (17,6 lb)
Wymiary (długość x szerokość)
100 x 0,8 m (328 x 2 1/2)

Uchwyt MaxiOnce

Numer artykułu
NMA2000

System pomiarowy MaxiOnce

Długość w stopachDługość w metrach
Liczba logo Arjo
4 - 5
1,20 - 1,50
5
5 - 61,50 - 1,80
6
6 - 71,80- 2,10
7
7 - 8 2,10 - 2,408

* Skontaktuj się z przedstawicielem Arjo by sprawdzić czy produkt jest dostępny w Twoim kraju