Wybierz swój kraj lub region

Teraz jesteś w Poland (Polski)
Strona główna / Pobierz podsumowanie wyników badań klinicznych
LP1 - CES -Banner for web_2135x750 px 01.jpg

Podsumowanie wyników badań klinicznych

 

Wypełnij formularz by pobrać podsumowanie wyników badań klinicznych: Rozwiązania dla przemieszczania i mobilizacji pacjentów

 

Urazy wśród opiekunów powstałe w miejscu pracy w wyniku przemieszczania pacjentów są częste. Przemieszczanie pacjentów z wykorzystaniem różnych technik, w tym przy użyciu odpowiednich urządzeń, takich jak podnośniki sufitowe, podłogowe, pionizatory oraz urządzenia do zmiany pozycji/przenoszenia, może pomóc w zmniejszeniu liczby urazów wśród opiekunów oraz w promowaniu zdrowszych wyników dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Podsumowania badań klinicznych dot. przemieszczania pacjentów porusza następujące tematy:

  • Główne czynniki wpływające na ryzyko urazów układu mięśniowo-szkieletowego, ryzyka związane z unieruchomieniem pacjenta oraz konsekwencje finansowe dla ośrodków opieki.
  • Zasady oceny i narzędzia do klasyfikacji mobilności.
  • Profilaktyka odleżyn podczas przemieszczania pacjentów.
  • Wybór odpowiedniego narzędzia do przemieszczania pacjentów i dokonanie właściwego wyboru w zależności od jego sprawności ruchowej.
Wybierz kraj