You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Siła tkwiąca w mobilności

Siła tkwiąca w mobilności

Pomiędzy mobilnością a fizycznym i psychicznym samopoczuciem ludzi istnieje wyraźny związek. Cały czas obserwujemy, jak wspieranie mobilności może szybko poprawić wyniki zarówno kliniczne, jak i ofinansowe. 

Lepsze rezultaty dla wszystkich

Jesteśmy stworzeni do ruchu. Zaspokajanie tej podstawowej potrzeby w całym procesie opieki nie tylko sprzyja zdrowieniu, godności i samodzielności pacjentów, ale także zwiększa pewność i całościowo poprawia samopoczucie pracowników służby zdrowia. Jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, a każda nasza akcja i decyzja ma na celu promowanie mobilności w środowisku opieki zdrowotnej.

Lepsze rezultaty dla wszystkich

Jesteśmy stworzeni do ruchu. Zaspokajanie tej podstawowej potrzeby w całym procesie opieki nie tylko sprzyja zdrowieniu, godności i samodzielności pacjentów, ale także zwiększa pewność i całościowo poprawia samopoczucie pracowników służby zdrowia. Jesteśmy specjalistami w tej dziedzinie, a każda nasza akcja i decyzja ma na celu promowanie mobilności w środowisku opieki zdrowotnej.

Wspieranie mobilności dla

we-are-empowering-movement-towards-HR-v2.jpg
we-are-empowering-movement-towards-mobile.jpg

Motywuje nas wspólna sprawa

Nic nie ma więcej siły niż zmotywowani ludzie skupieni na wspólnej sprawie. Każdy z nas ma inne perspektywy i udziela się w inny sposób, ale wszyscy angażujemy się na rzecz wspierania mobilności w placówkach opieki.